Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREKRŠAJIMA RS: Propisana mogućnost zadržavanja lica zatečenog u vršenju prekršaja kod kojeg se utvrdi prisustvo opojnih droga i sredstava, a koje odbije da se podvrgne testiranju

03.05.2023.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima Republike Srpske.

Izmjenama i dopunama vrši se usklađivanje odredaba Zakona sa odredbama Krivičnog zakonika Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 64/2017, 104/2018 - odluka US, 15/2021 i 89/2021), Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske("Sl. glasnik RS", br. 53/2012, 91/2017, 66/2018 i 15/2021), kao i izvršavanje Odluke Ustavnog suda Republike Srpske broj U-12/20 ("Sl. glasnik RS", br. 19/2021), kojom je član 191. stav 5. Zakona o prekršajima Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 63/2014, 36/2015 - odluka US, 110/2016, 100/2017 i 19/2021 - odluka US) ocijenjen neustavnim.

Nacrt zakona, između ostalog, propisuje mogućnost zadržavanja lica zatečenog u vršenju prekršaja kod kojeg se utvrdi prisustvo opojnih droga i sredstava, a koje odbije da se podvrgne testiranju.

Propisan je i duži rok zastarjelosti izvršenja zaštitnih mjera, a taj rok će biti dvije godine, kao i mogućnost izricanja prekršajne sankcije zabrane prisustvovanja određenim sportskim priredbama.

Za okrivljenog koji nema prebivalište, odnosno boravište u Republici Srpskoj, odnosno BiH, data je mogućnost da, u najkraćem propisanom trajanju, uz prekršajni nalog, novčanu kaznu i troškove platnog prometa može platiti i elektronski uz korišćenje POS terminala (standardno ili beskontaktno plaćanje), na mjestu izvršenja prekršaja kod ovlašćenog službenika, u policijskoj stanici ili kancelariji nadležnog ovlašćenog organa, uz izdavanje dokaza o uplati.

Ova mogućnost propisuje se i za lica koja imaju prebivalište, odnosno boravište u Republici Srpskoj i BiH, kada žele da plate novčanu kaznu na licu mjesta elektronskim putem.

Takođe, propisano je da će lice koje je zaprimilo prekršajni nalog i podnijelo zahtjev za sudsko odlučivanje (a ne samo po osnovu zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka), moći da ne dolazi na sud i iskoristi mogućnost da dâ pismeno izjašnjenje da prihvata odgovornost u kome može predložiti, po pravilu, blažu sankciju za sebe.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 27.04.2023.

Naslov: Redakcija