Zastava Srbije

ZAKLJUČAK O OBUSTAVLJANJU JAVNOG PREVOZA LICA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU U REPUBLICI SRPSKOJ

03.04.2020.


Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o obustavljanju javnog prevoza lica u drumskom saobraćaju.

1. U cilju suzbijanja bolesti izazvane novim virusom korona "COVID-19" u Republici Srpskoj, obustavlja se javni prevoz lica u drumskom saobraćaju na područnim autobuskim linijama (republičke autobuske linije do 50 kilometara), dok je na snazi vanredna situacija u Republici Srpskoj.

2. Za praćenje realizacije ovog zaključka zadužuje se Ministarstvo saobraćaja i veza.

3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

NAPOMENA: Svi dosadašnji zaključci Republičkog štaba za vanredne situacije dostupni su na Portalu Vlade Republike Srpske u sekciji "Republički štaba za vanredne situacije – Akti", https://www.vladars.net, kao i stranici Koronavirus u Srpskoj, https://koronavirususrpskoj.com/.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 2.04.2020.

Naslov: Redakcija