Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Jednoglasno podržan pprojekt medicinskog kompleksa Banja Luka

03.03.2023.


Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Europske investicijske banke (EIB) (Projekt medicinskog kompleksa Banja Luka), (FI N° 91.071), vrijedan 75 miliona eura.

Cilj Projekta je proširenje i unapređenje infrastrukture Medicinskog kompleksa na Paprikovcu u Banjoj Luci, koji se sastoji od Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Fakulteta medicine i zdravstvene njege Univerziteta u Banjoj Luci i Centra za obrazovanje i istraživanje. Dio projekta je medicinski kampus koji obuhvata Medicinski fakultet i Centar za obrazovanje i usavršavanje, a uključuje izgradnju i opremanje nove zgrade kapaciteta 1.400 studenata.

Projekt podržava prvu fazu dugoročnog plana infrastrukturnog razvoja ovog kompleksa za pružanje visokokvalitetne zdravstvene njege i usluga medicinskog obrazovanja za potrebe građana.

Rok otplate kredita je 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda, s alokacijom na Republiku Srpsku.

Ukupna vrijednost ovog projekta procijenjena je na 105,783 miliona eura, od čega je kredit EIB-a 75 miliona eura, a domaća kontribucija i drugi izvori finansiranja iznose 30,783 miliona eura.

Planirano je da Projekt bude implementiran do kraja januara 2029. godine.

Prijedlog ugovora s osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

PODRŠKA PROJEKTU UNAPREĐENJA KVALITETA ZRAKA U BiH

Vijeće ministara BiH prihvatilo je jednoglasno Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt unapređenja kvaliteta zraka u Bosni i Hercegovini, vrijedan 50 miliona američkih dolara.

Cilj Projekta je smanjenje emisija zagađivača zraka i stakleničkih plinova u sektorima grijanja stambenih objekata i prometa poboljšanjem upravljanja kvalitetom zraka i investicijama u četiri kantona u Federaciji BiH, i to Sarajevskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom i Hercegovačko-neretvanskom, na osnovu izražene želje da učestvuju u ovom projektu.

Ovaj važan projekt, među ostalim, odnosi se na jačanje praćenja i upravljanja kvalitetom zraka i podršku unapređenju grijanja i energetskoj efikasnosti u individualnim kućama na održiv način u sva četiri kantona.

Istovremeno, jedna od komponenti ovog projekta, koja se odnosi na zelenu urbanu mobilnost za podršku tranziciji prometnog sektora prema niskim emisijama, bit će provedena u Kantonu Sarajevo, kao najvećem urbanom području u BiH.

Uz konsultacije s vlastima Federacije BiH i Republike Srpske, ovaj projekt će se prvo fokusirati na Federaciju BiH.

Ministarstvo finansija i trezora će nakon završenih pregovora Vijeću ministara BiH dostaviti nacrt sporazuma o zajmu s osnovama za njegovo zaključivanje.

INTENZIVIRA SE SARADNJA I KOORDINACIJA DRŽAVA JADRANSKO-JONSKOG REGIONA

Vijeće ministara BiH utvrdilo je jednoglasno Prijedlog memoranduma o saradnji na uspostavi Stalne transnacionalne mreže za sigurnost plovidbe, s informacijom Ministarstva komunikacija i prometa o njegovoj pripremi.

Memorandum su prethodno usaglasili i predložili svi učesnici u projektu EUREKA u okviru saradnje država Jadransko-jonskog regiona (Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Italija, Grčka, Albanija, Crna Gora, Slovenija), s glavnim ciljem povećanja pomorske sigurnosti u regionu.

Opći cilj projekta je povećanje nivoa pomorske sigurnosti u Jadransko-jonskom rregionu uvođenjem sistemske saradnje i koordinacije pomorskih uprava zemalja regiona.

Vodeći partner je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, a ostali partneri su pomorske uprave nadležne za sigurnost plovidbe na jadransko­jonskoj teritoriji, uz uključivanje dva pomorska fakulteta (Rijeka - Hrvatska i Kotor - Crna Gora) te pridruženog partnera Ministarstva komunikacija i prometa BiH.

Prijedlog za zaključivanje ovog memorandum bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar komunikacija i prometa.

EVROPSKE INTEGRACIJE: ŠESTI SASTANAK PODODBORA ZA TRGOVINU, INDUSTRIJU, CARINU…

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Direkcije za evropske integracije o održavanju šestog sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, koji će biti održan 30. marta 2023. godine, putem online platforme.

Sastavni dio Informacije je Dokument za raspravu i lista delegacije BiH koja će učestvovati na ovom sastanku, na kojem će se razgovarati o provedbi trgovinskih aspekata Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), uključujući slobodno kretanje robe, industrijsku politiku, mala i srednja preduzeća, oprezivanje i carine.

Direkcija za evropske integracije će u saradnji s nadležnim institucijama u BiH i nadležnim službama Evropske komisije provesti sve neophodne radnje za održavanje ovog sastanka.

Predsjedavajuća bh. delegacije Brankica Pandurević iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa bit će na raspolaganju medijima za upite u vezi sa šestim sastankom Pododbora za trgovinu, industriju, carinu i oporezivanje između EU-a i BiH.

IMENOVANI ČLANOVI UO MEMORIJALNOG CENTRA SREBRENICA - POTOČARI

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, jednoglasno je donijelo Odluku o imenovanju članova/članica Upravnog odbora (UO) Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari, Spomen-obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine, s korekcijom na sjednici.

U UO su imenovani Saliha Đuderija i Samir Karić, uime Vijeća ministara BiH; Aida Baručija, uime Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH; Mujo Hadžiomerović, uime Instituta za nestale osobe BiH; Hamdija Fejzić, uime UO Memorijalnog centra u prethodnom mandatu, te Mirsad Bajrović, uime Vlade Federacije BiH. Predstavnik Vlade Republike Srpske bit će imenovan naknadno.

Imenovanje je izvršeno nakon što je članovima Upravnog odbora ranije istekao mandat, a u prošlom sazivu Vijeća ministara BiH nije postignut konsenzus za usvajanje ove odluke.

KVALITET I RAZVOJ OBRAZOVANJA PRIORITET U OBRAZOVNIM POLITIKAMA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o statističkim pokazateljima u obrazovanju u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu, s ciljem unapređenja statističkog izvještavanja u situaciji kada briga o kvalitetu i razvoju obrazovanja u BiH postaju prioritet u obrazovnim politikama na svim nivoima.

Prema Informaciji, u Bosni i Hercegovini je ukupno bilo 427 predškolskih ustanova s 33.200 djece, što je više za 19,9 %, djece i povećanje za 12,3 % zaposlenih u 2021/2022. godini u odnosu na prethodni period. Od ukupnog broja predškolske djece njih 63 % upisano je u javne ustanove, a 37 % u privatne ustanove. Obuhvat djece predškolskim obrazovanjem u BiH u ovom periodu je 19,4 %, što je znatno niže od evropskog prosjeka. Stoga su osiguranje pristupa i povećanje obuhvata predškolskim odgojem i obrazovanjem najznačajniji prioriteti kada je u pitanju ovaj nivo obrazovanja.

U osnovnom obrazovanju na početku školske 2021./2022. u BiH djelovale su 1.702 redovne osnovne škole (matične i samostalne s područnim školama) i 46 škola za djecu s poteškoćama u razvoju. Istovremeno su upisana 264.802 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 3.257 učenika. U nastavni proces bio je uključen 24.601 nastavnik, među kojima žene čine 73,8 %.

U 313 srednjih škola upisano je 108.257 učenika u školskoj 2021./2022. godini u BiH, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 2.147 učenika, ili 1,9 %. Najveći broj učenika pohađao je tehničke škole 56,8 %, slijede gimnazije 21 %, dok je u stručnim školama bilo 18,8 % učenika. U nastavni proces u ovom periodu bilo je uključeno 12.840 nastavnika.

Na prvi ciklus studija visokog obrazovanja, uključujući kratki ciklus i integrirane studije, u akademskoj 2021./2022. godini u zimski semestar upisano je 76.028 studenata, od toga je 65.561 student upisan na sve godine studija, a 10.467 su apsolventi. U 2021. godini studije su završila 12.324 studenta, što je za 7,3 % manje u odnosu na školsku 2020. godinu. Statistički pokazatelji govore da je u petogodišnjem periodu smanjen broj studenata za 18.799. U akademskoj 2021/2022. godini na visokoškolskim ustanovama bila su zaposlena 9.782 nastavnika i saradnika.

Ministarstvo civilnih poslova nastavit će pratiti statističke pokazatelje u saradnji sa svim relevantnim institucijama u ovoj oblasti.

BiH U ERASMUS+ PROGRAMU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva civilnih poslova o učešću Bosne i Hercegovine u Erasmus+ programu, u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i mlade za 2022. godinu.

Erasmus+ je program Evropske unije za obrazovanje, obuku, mlade i sport te obuhvata period od 2021. do 2027. godine, s ciljem izgradnje evropskog prostora obrazovanja i provođenja strateške saradnje u ovim oblastima, posebno promocije mobilnosti u svrhu učenja, saradnje i inovativnosti te razvoja organizacija i politika u području sporta.

Implementacija Programa u Bosni i Hercegovini ogleda se najviše u učešću u obrazovnim i informativnim mrežama Evropske unije, elektronskim platformama te u projektima međunarodne saradnje u okvirima Erasmus+ programa.

Prema podacima Erasmus+ ureda za Bosnu i Hercegovinu, institucije iz BiH učestvuju u 12 projekata u okviru izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju, ukupne vrijednosti 7.622.557,00 eura, s tim da će iznosi finansijske podrške bh. učesnicima biti poznati nakon potpisivanja pojedinačnih ugovora.

Istovremeno, institucije iz BiH u posljednjem pozivu Erasmmus+ programa u svojstvu partnera ostvarili su pravo učešća u 11 projekata u okviru izgradnje kapaciteta u oblasti stručnog obrazovanja i obuke, ukupno vrijednih 3.757.771,00 eura, a za institucije iz BiH osigurano je 687.754,00 eura.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dužno je u saradnji s nadležnim obrazovnim vlastima, agencijama za obrazovanje i ostalim ključnim akterima osigurati neophodne uvjete za kontinuirano učešće Bosne i Hercegovine i potpunu implementaciju Erasmus+ programa.

PROJEKCIJE: EKONOMSKI RAST I U OVOJ GODINI UZ SMANJENJE INFLACIJE

U Informaciji Direkcije za ekonomsko planiranje o perspektivama za Bosnu i Hercegovinu od 2023. do 2025. godine, koja je usvojena na današnjoj sjednici, predviđa se ekonomski rast u ovom periodu od oko 2,5 % na godišnjem nivou.

Pretpostavlja se da bi ključni oslonac ekonomskog rasta tokom ovog perioda trebala predstavljati domaća potražnja kroz povećanje privatne potrošnje i investicija.

Predviđa se da bi se u 2023. godini u BiH mogao očekivati sporiji rast inflacije u odnosu na prethodnu godinu (6,7 %).

Perspektive za period 2023. - 2025. godine daju preliminarni pregled predviđanja najznačajnijih ekonomskih kretanja u BiH, a pripremljene su na osnovu analiza kretanja ekonomskih trendova Bosne i Hercegovine, uzimajući u obzir međunarodne faktore koji utječu na ekonomski razvoj naše zemlje.

Na sjednici je usvojena i Informacija Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar - oktobar 2022. godine u kojoj se navodi da je nastavljen trend rasta ekonomske aktivnosti u BiH iz prethodne godine.

Prema Informaciji, uprkos izazovima kao što su ukrajinska kriza i pojačani inflatorni pritisci u zemljama EU 27 u periodu januar - septembar 2022. godine zabilježen je relativno snažan ekonomski rast od oko 4 % u odnosu na isti period prethodne godine, zahvaljujući prvenstveno rastu finalne potrošnje. Uz rast finalne potrošnje od 3,1 % u prvom polugodištu prošle godine i rast zaposlenosti za oko 2 % zabilježen je dvocifren rast novčanih priliva iz inozemstva, uz kreditni rast sektora stanovništva za oko 5 %, što je u konačnici omogućilo rast privatne potrošnje u BiH.

Ekonomska kretanja u prvom polugodištu 2022. godine kako u BiH tako i u svijetu obilježili su pojačani inflatorni pritisci. Tako je rast svjetskih cijena u prvom polugodištu prošle godine, prema podacima IMF-a, iznosio skoro 50 %, pri čemu su najznačajnija povećanja ostvarena u okviru kategorija energenti 97 % (sirova nafta 66,5 %, prirodni plin 213 %) i hrane 20,5 %. Ova globalna cjenovna kretanja rezultirala su naglim povećanjem cijena roba i usluga u BiH u periodu januar - oktobar prošle godine, kada je registriran rast indeksa potrošačkih cijena (CPI) od 13,7 % u odnosu na isti period prethodne godine.

USVOJEN NOVI PRAVILNIK O BILJNOM, VOĆNOM I INSTANT ČAJU

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Agencije za sigurnost hrane, donijelo je Pravilnik o čaju, voćnom čaju, biljnom čaju i instant čaju kojim su propisani minimalni uvjeti kvaliteta, kao i drugi zahtjevi koji moraju biti ispunjeni u proizvodnji i prometu čaja.

Cilj Pravilnika je omogućavanje upotrebe međunarodno priznatih analiza za ispitivanje kvaliteta čaja u cilju zaštite zdravlja potrošača te otklanjanje nedostataka uočenih prilikom implementacije postojećeg pravilnika, a koji stvaraju poteškoće proizvođačima, kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu.

Odredbe ovog pravilnika ne primjenjuju se na biljne sirovine u prometu, čajeve koji spadaju u kategoriju dijetetskih proizvoda i tradicionalne biljne lijekove (ljekoviti čajevi).

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”, kada prestaje važiti Pravilnik о biljnom, voćnom i instant čaju iz 2011. godine.

SAGLASNOST ZA IMENOVANJE ODBRAMBENOG ATAŠEA SLOVENIJE U BiH

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova data je saglasnost za imenovanje pukovnika Tadeja Burgara na dužnost odbrambenog atašea Republike Slovenije u Bosni i Hercegovini, sa sjedištem u Sarajevu.

GLASANJE DRŽAVLJANA BUGARSKE

Vijeće ministara BiH dalo je saglasnost za glasanje državljana Republike Bugarske na teritoriji Bosne i Hercegovine povodom održavanja vanrednih izbora za Parlament Republike Bugarske.

Glasanje će se održati 2. 4. 2023. godine u prostorijama Ambasade Republike Bugarske u Sarajevu, u terminu od 7:00 do 20:00 sati.


IZVOR: Vebsajt Vijeće ministara BiH, 02.03.2023.

Naslov: Redakcija