Zastava Srbije

DOPUNJENI ŠIFRARNIK CMS SISTEMA ZA POSTUPKE DISKRIMINACIJE: Održan prvi ciklus obuka za korištenje sistema

03.03.2023.


Adekvatno prikupljanje podataka je neizostavan uslov za praćenje stanja kada je riječ o predmetima diskriminacije, ali i poduzimanje aktivnosti za otklanjanje eventualno utvrđenih nepravilnosti, zbog čega je Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine poduzelo niz mjera s ciljem unapređenja ove oblasti.

Jedna od njih bila je i dopuna šifrarnika CMS sistema čime je omogućeno sveobuhvatno prikupljanje podataka o oblicima, vrstama i osnovama diskriminacije u bh. pravosuđu, što će dalje omogućiti donošenje mjera za buduće djelovanje.

Kako bi se olakšalo upravljanje sistemom, u saradnji sa Misijom OSCE u BiH, ranije je kreirano i Uputstvo za korištenje dopunjenog šifrarnika CMS sistema za postupke diskriminacije, koje je distribuirano sudovima, a potom u februaru 2023. godine organizovana i obuka za korištenje sistema.

Obukama za korištenje dopunjenog šifrarnika CMS sistema za postupke diskriminacije prisustvovali su predstavnici 22 suda.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće izvršilo je dopunu šifrarnika CMS sistema, i to dodavanjem odgovarajućih opcija, kojima je omogućeno označavanje oblika, vrsta i osnova diskriminacije u sudskim predmetima diskriminacije, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije.

Kako bi se ponudile dodatne informacije o svrsi i cilju dijela CMS-a, koji se odnosi na predmete diskriminacije i osigurao dosljedan unos podataka, VSTV BiH, Projekat “EU za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije” i Misija OSCE u BiH pozvali su sudije, koje rade na predmetima diskriminacije, i upisničare da prisustvuju jednodnevnoj obuci za korištenje dopunjenog šifrarnika CMS sistema za postupke diskriminacije.

Učesnicima obuke su predstavljene aktivnosti na dopuni CMS sistema u pogledu predmeta diskriminacije, značaj utvrđivanja elemenata različitih oblika diskriminacije, te je izvršeno predstavljanje upisnika CMS sistema za ove predmete.

Obuke su održane u Tuzli i Mostaru, a tokom marta će biti organizovane i u Sarajevu i Banja Luci.


IZVOR: Vebsajt Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH, 28.02.2023.

Naslov: Redakcija