Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RIBARSTVU: Daje se mogućnost fizičkim licima da obavljaju djelatnost akvakulture

03.03.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ribarstvu.

Zakon o ribarstvu donesen je 2012. godine, a pratilo ga je i donošenje većeg broja pravilnika s ciljem zaštite i unapređenja ribljeg fonda u ribolovnim vodama, prirodnih staništa i biodiverziteta s jedne strane, te razvoja akvakulture sa druge strane.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona daje se mogućnost fizičkim licima da obavljaju djelatnost akvakulture. Po važećem zakonu za obavljanje ove djelatnosti lica su trebalo da budu registrovana kao preduzetnici.

Ovim izmjenama definišu se objekti za uzgoj ribe, gdje se pored uobičajenih objekata navode i zatvoreni objekti za akvakulturu, što podrazumijeva ili uključuje recirkulaciju vode tokom uzgoja, a što se direktno odražava na troškove tokom uzgoja, a definišu se i obaveze i prava subjekata koji se bave uzgojem genetskog materijala (oplođena ikra, riblja mlađ i riba) za poribljavanje, s ciljem očuvanja optimalne strukture i veličine populacija autohtonih vrsta riba u ribolovnim vodama i biološke raznovrsnosti.

S ciljem zaštite, praćenja, planiranja i razvoja resursa u ribarstvu Zakon predviđa donošenje Program razvoja ribarstva i akvakulture kao planski dokument koji obezbjeđuje dugoročnu politiku upravljanja u sektoru ribarstva i akvakulture na period od 20 godina.

U Nacrtu zakona posebno je istaknuta zaštita izvorišta rijeka, riječica i potoka kao dijelova ribolovnih voda s ciljem sprečavanja njihovog zagađenja, a izmijenjene su i odredbe kojima se uređuje inspekcijski nadzor, te su ublažene novčane kazne propisane za radnje koje se u ovom zakonu kvalifikuju kao prekršaji.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 25.02.2021.

Izvod iz vjesti, Naslov: Redakcija