Zastava Srbije

UREDBA O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O POSTUPKU PRIJEMA U RADNI ODNOS U JAVNOM SEKTORU U FBIH: Uredba će omogućiti fleksibilnije i funkcionalnije upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru u FBiH, posebno u uvjetima postojeće COVID-19 epidemiološke situacije

03.02.2021.


Vlada Federacije BiH je na sjednici održanoj 28.1.2021. godine donijela Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH.

Tim povodom, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopštava da je Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH ("Sl. novine FBiH", br. 13/2019) u primjeni od 28.2.2019. godine, te da ona propisuje postupak prijema u radni odnos u federalnim zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama pod drugim nazivom, pravnim licima s javnim ovlaštenjima prenesenim federalnim propisima, kao i u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Federacija BiH, te u privrednim društvima u kojima Federacija BiH učestvuje s više od 50 posto ukupnog kapitala.

Iako je ostvarila cilj donošenja u smislu veće transparentnosti u postupku zapošljavanja u javnom sektoru u FBiH, pravna lica na koja se Uredba primjenjuje već od njenog stupanja na snagu ukazivala su na njenu nefleksibilnost u upravljanju ljudskim resursima, a što se pokazalo preprekom, posebno u uvjetima postojeće COVID-19 epidemiološke situacije u Federaciji BiH koja zahtjeva brže angažovanje neophodnih kadrova, prvenstveno u zdravstvenim ustanovama. Također, i Ekonomsko-socijalno vijeće za teritoriju FBiH je donijelo zaključak kojim je iniciralo donošenje izmjena i dopuna Uredbe, a čija bi implementacija omogućila efikasnije upravljanje ljudskim resursima u uslovima pandemije.

Shodno tome, izmjena i dopuna predmetne Uredbe odnosi se na odredbu člana 5. koja reguliše izuzetke od obaveze javnog oglašavanja kod poslodavaca na koje se ona primjenjuje, u pogledu instituta otkaza s ponudom izmjenjenog ugovora o radu, koji će se primjenjivati u skladu sa Zakonom o radu ("Sl. novine FBiH", br. 26/2016 i 89/2018) i internim aktom poslodavca, uvođenja ograničenja prijema u radni odnos na određeno vrijeme do šest mjeseci jednokratno u toku jedne kalendarske godine za konkretno radno mjesto, umjesto ranije predviđenog perioda do 120 dana, te uvođenje novog izuzetka u smislu mogućnosti prijema u radni odnos na određeno vrijeme najdalje do 12 mjeseci ukupno, za vrijeme proglašenog stanja prirodne ili druge nesreće ili epidemije zarazne bolesti u Federaciji, kao i za vrijeme vanrednog stanja u FBiH, proglašenog od strane nadležnih institucija, za konkretno radno mjesto.

S tim u vezi, donesene izmjene i dopune Uredbe će omogućiti fleksibilnije i funkcionalnije upravljanje ljudskim resursima u javnom sektoru u FBiH, posebno u uvjetima postojeće COVID-19 epidemiološke situacije, a naročito u djelatnostima od općeg i posebnog interesa, što se prvenstveno odnosi na zdravstvenu zaštitu, snadbijevanje električnom energijom, poštanski saobraćaj, telekomunikacije i dr., saopšteno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.


IZVOR: Vebsajt Vlade FBiH, 29.01.2021.

Naslov: Redakcija