Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KRIVIČNOM POSTUPKU RS: Ako tužilac nakon potvrđivanja optužnice izjavi da od nje odustaje, sud će pitati oštećenog da li hoće da preuzme krivično gonjenje i zastupa optužnicu. Ako oštećeni izjavi da preuzima krivično gonjenje, sud će nastaviti, odnosno odrediti glavni pretres. Tek u slučaju da se oštećeni ne izjasni u navedenom roku ili izjavi da ne želi da preuzme krivično gonjenje, sud donosi rješenje o obustavi postupka

03.02.2021.


Dobra vest za građane Srpske je to što će dobiti mogućnost da sami nastave krivično gonjenje osumnjičenog, ako smatraju da su žrtve, a da tužilaštvo ne radi dobro. Ali ima i loša vest da bi pravdu uzeli u svoje ruke tužilac u njihovom slučaju prvo mora da potvrdi optužnicu, pa da od nje odustane.

U Narodnu skupštinu upućen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a izmena o kojoj pričamo jedna je od najvažnijih.

Ona glasi: Ako tužilac nakon potvrđivanja optužnice izjavi da od nje odustaje, sud će pitati oštećenog da li hoće da preuzme krivično gonjenje i zastupa optužnicu. Ako oštećeni izjavi da preuzima krivično gonjenje, sud će nastaviti, odnosno odrediti glavni pretres. Tek u slučaju da se oštećeni ne izjasni u navedenom roku ili izjavi da ne želi da preuzme krivično gonjenje, sud donosi rešenje o obustavi postupka.

U slučaju da je krivičnim delom oštećeno više lica, krivično gonjenje će se nastaviti po predlogu bilo kog od njih. U pitanju je institut tzv. supsidijarnog tužioca.

Profesor prava i poslanik Ivanka Marković, kaže da ovo nije rešenje za koje sa zalagala.

Ja sam se zalagala za mogućnost da oštećeni nastavi krivično gonjenje u svakom trenutku ukoliko tužilac odustane od krivičnog gonjenja, bez obzira da li je optužnica potvrđena ili nije. Dakle, smatram da je trebalo prihvatiti rešenje koje postoji u nekim krivičnim zakonodavstvima u okruženju da oštećeni može da nastavi krivično gonjenje ukoliko, recimo, tužilac donese naredbu o obustavi istrage. Jer je jedino to rešenje koje daje mogućnost svima koji smo oštećeni, odnosno koji smo žrtve nekog krivičnog dela, ili smatramo da smo žrtve krivičnih dela, da pokušamo da ostvarimo pravdu kroz pravosudni sistem – objašnjava Markovićeva.

Prema njenim rečima, ako i budu usvojene predložene izmene ZKP RS, oštećeni odnosno građani će i dalje prevashodno zavisiti od volje tužioca.

Da. Jer ako tužilac neće da podigne optužnicu, ako tužilac donese narednu o obustavi istrage, građani odnosno oštećeni i dalje nemaju mogućnost da ostvaruju zaštitu svojih prava kroz krivični postupak. Uslov je da bude potvrđena optužnica, a da bi bila potvrđena optužnica, tužilac mora da je podigne. Dakle, najvećim delom sve opet zavisi od tužilaštva – zaključuje Markovićeva.

Pre oko godinu dana, ista tema pojavila se i u Predstavničkom domu BiH. Tamo je usvojen zaključak poslanika Branislava Borenovića, kojim se zadužuje Savet ministara BiH da, zbog katastrofalnih posledica u oblasti vladavine prava, što pre u parlamentarnu proceduru uputi zakonska rešenja koja će se odnositi na vraćanje instituta supsidijarnog tužioca u zakonodavstvo.

Još ništa nije urađeno po tom pitanju, a Borenović kaže da se na nivou BiH mogu menjati zakoni koji definišu rad Tužilaštva i Suda BiH, dok je sve ostalo na pravosuđu entiteta i u njihovim zakonima o krivičnom postupku.

I on naglašava da rešenje koje je predloženo u RS nije ono koje daje odgovor na pitanje kako sprečiti tužioca da u nedogled odugovlači s donošenjem odluke.

Ključni problem je to što tužilac ne donosi adekvatnu odluku, i to traje godinama. Imamo brojne slučajeve koji su vrlo važni za javnost, a u kojima je to potpuno jasno. Smisao naših predloga jeste da se uspostavi pravilo da, ukoliko u određenom roku, na primer godinu dana, tužilac ne donese odluku ni o podizanju optužnice, ni o odustajanju od optužnice, oštećena strana, građani uvek mogu da nastave krivično gonjenje prema sudovima RS, tražeći pravdu. Ovo što vidimo je rešenje koje nije do kraja razjašnjeno – smatra Borenović.

Ministarstvo pravde RS je poslanicima dostavilo izveštaj sa javne rasprave u kome obrazlaže zbog čega radna grupa za izmenu ZKP RS nije prihvatila neke predloge.

Obrazložili su i zbog čega nije prihvatljivo da oštećeni ima pravo da nastavi krivično gonjenje i kada tužilac u toku istrage donese odluku da se neće sprovoditi istraga, obustaviti istraga, ili odustaje od krivičnog gonjenja.

Kažu da bi se na taj način "narušio uspostavljeni koncept istrage, koji je u primeni od 2003, a po kojem je istraga u isključivoj nadležnosti tužioca kao državnog organa".


IZVOR: Vebsajt Srpskainfo, Slobodan Popadić, 29.01.2021.

Naslov: Redakcija