Zastava Srbije

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA BIH: BiH zaostaje po pitanju digitalizacije javnih nabavki. Neophodan novi zakonski okvir koji bi otklonio manjkavosti

02.12.2022.


Manjkavosti sistema javnih nabavki u BiH su iste kao i u drugim zemljama, ali ovdje nedostaju neki alati, poput digitalizacije, izjavio je Goran Matešić, direktor Međunarodne konferencije o javnim nabavkama, koja se 28. i 29. novembra održala na Jahorini.

Prema njegovim riječima, stručnost ljudi u BiH ne zaostaje za onima u svijetu.

- Korupcija se uvijek nalazi tamo gdje ima novca, moći i uticaja. Otuda je javna percepcija koruptivnosti vrlo visoka - rekao je Matešić na konferenciji za novinare i napomenuo da percepcija ne odgovara pravnom stanju, jer takav sistem ne bi bio održiv.

On je istakao da u visokoj mjeri postoje postupci javne nabavke koji su dobro napravljeni, ali da se ipak mora imati u vidu da korupciju nije moguće u potpunosti iskorijeniti.

- Ono što se može je da se napravi dobar pravni okvir i obezbijede ljudski resursi i tehnologija - rekao je Matešić, te dodao da je u BiH započeta digitalizacija javnih nabavki.

Matešić je rekao da na ovoj konferenciji učestvovali vrhunski evropski stručnjaci iz Grčke, Francuske, Austrije, Velike Britanije, Hrvatske, te iz Srbije, SAD, kao i domaći eksperti koji će u ova dva dana razmijeniti ideje, jer je razmjena ideja, kako je rekao, osnova napretka.

Šef Političkog odjeljenja pri Delegaciji EU u BiH Elizabet Tomašinec izjavila je da su javne nabavke vrlo bitne za izgradnju i rast tržišta, te dodala da je EU bila veoma aktivna u izgradnji zakonskog okvira u ovoj oblasti.

- Jedan od 14 prioriteta koje definiše EU je dopuna i izmjena Zakona o javnim nabavkama i vrlo smo srećni da je BiH to uspjela da uradi u avgustu. Smatramo da je to korak u pravom pravcu - istakla je Tomašinec i dodala da se time ne zaustavlja rad po tom pitanju.

Prema njenim riječima, dalje postoji rad koji se odnosi na razrađivanje ovog zakona, te njegovo usklađivanje sa onim što nalaže zakonodavstvo EU, a što uključuje oblast koncesija i partnerstva kod javnih nabavki.

- EU će uvijek biti tu da pruži svaku vrstu podrške BiH, na jačanju oblasti javnih nabavki - poručila je Tomašinec.

Predstavnik Udruženja ekonomista Ekonomski forum iz Banjaluke Goran Račić rekao je da na ovom skupu učestvuje veliki broj međunarodnih eksperata i profesora koji trebaju domaćim stručnjacima da prenesu određena znanja i iskustva posebno iz EU.

Prema njegovim riječima, sektor javnih nabavki u BiH treba ojačati, prije svega povezivanjem sa regionom, EU, jer su one bitan segment u poslovnom i društvenom životu BiH.

- To je jedan od uslova koji BiH ima iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te iz preporuka Evropske komisije prilikom pristupanja evropskim integracijama - podsjetio je Račić.

Prema njegovim riječima, krajnji cilj je novi zakon o javnim nabavkama koji bi otklonio sve one spekulacije i manjkavosti koji ima postojeći zakon.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 30.11.2022.

Naslov: Redakcija