Zastava Srbije

NACRT ODLUKE O OGRANIČENJU KRETANJA I BORAVKA STRANACA U BIH: Vijeće ministara namjerava okončati ograničenje kretanja i boravka migranata

02.12.2021.


Vijeće ministara namjerava okončati važenje odluke o ograničenju kretanja i boravka stranaca u Bosni i Hercegovini, a koja se prije svega odnosila na migrante.

Vijeće ministara je na prijedlog Ministarstva sigurnosti 16. aprila prošle godine, kada je počela pandemija koronavirusa, donijela ovu odluku. Kao razlog za njeno donošenje navedeno je ublažavanje pandemije. Njen sadržaj je posredno ukazivao na to da se prvenstveno odnosi na migrante.

"Odlukom se ograničavaju kretanje i boravak stranaca koji nemaju važeće identifikacione dokumente na osnovu kojih se sa sigurnošću može utvrditi njihov stvarni identitet, koji nezakonito borave u Bosni i Hercegovini, koji su iskazali namjeru za podnošenje zahtjeva za azil i posjeduju važeću potvrdu o iskazanoj namjeri ili koji su podnijeli zahtjev za azil u Bosni i Hercegovini", navedeno je.

Tada su strancima koji su bili u prihvatnim centrima zabranjeni boravak i kretanje izvan centara.

Na početku pandemije odluka je primjenjivana u većoj mjeri - nemali broj migranata je bio smješten u prihvatne centre, u njima su morali boraviti i nisu mogli izlaziti iz njih. U međuvremenu se situacija počela mijenjati. Trenutno se migranti kreću bez većih ograničenja iako je ova odluka još na snazi.

Namjera Vijeća ministara da okonča važenje ove odluke nameće pitanje da li je ona opravdana s obzirom na to da pandemija, kao i migrantska kriza, još postoje. Ako pandemija i nastavak ulaska migranata u Bosnu i Hercegovinu nisu bitni, zašto je prošle godine uopće donesena ova odluka.

Pripremljen je i nacrt odluke o okončanju spomenutog ograničenja.


IZVOR: Vebsajt Klix, 27.11.2021.

Naslov: Redakcija