Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

KOMPANIJA PARAGRAF LEX BA POTPISALA PROTOKOL O SARADNJI SA PRAVNIM FAKULTETOM UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI

02.11.2017.


U namjeri da se ostvari saradnja na programima dodatnog obrazovanja studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci kroz sticanje praktičnih znanja i vještina, ovaj fakultet i Kompanija Paragraf Lex BA zaključili su 1. novembra 2017. godine Protokol o saradnji.

Cilj Programa je da studentima Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci omogući sticanje praktičnih znanja i vještina putem edukacije i osposobljavanje studenata za korišćenje savremenih informacionih tehnologija i pravnih baza koje predstavljaju neophodno sredstvo za savremeno i stručno poslovanje pravnika u privredi.

Paragraf će omogućiti besplatan pristup elektronskoj pravnoj bazi Paragraf Lex BA · koja sadrži zbirku zakona i drugih propisa, sudske prakse, službenih mišljenja, modele ugovora i ostale dokumente od značaja za poslovanje, na svim računarima, u studentskoj kompjuterskoj učionici, računarima u nastavničkim kabinetima kao i računarima u sekretarijatu fakulteta.


IZVOR: Redakcija, 01.11.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772