Zastava Srbije

U PRIPREMI NOVA TARIFA O NAKNADAMA I NAGRADAMA ZA RAD ADVOKATA U RS

02.10.2023.


Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Miloš Bukejlović sastao se sa predsjednikom Advokatske komore Republike Srpske Daliborom Mršom, sa kojim je razgovarao o donošenju nove Tarife o naknadama i nagradama za rad advokata.

Ministar Bukejlović je naveo da je upoznat sa tekstom nove Advokatske tarife, razlozima i motivima kojima su se advokati Republike Srpske vodili prilikom donošenja ovog akta, za koju je potrebna saglasnost resornog ministarstva.

“Upoznat sam sa činjenicom da Tarifa nije mijenjana od 2005. godine do danas a da su troškovi rada advokata i uopšte života izuzetno porasli. Istovremeno, da utvrđene izmjene i dopune ne odstupaju enormno od postojećeg rješenja i da je evidentno da se tekstom izmjena i dopuna razmišljalo o pojedinačnim rješenjima i specifičnostima pojedinih postupaka, koji do sada nisu bili adekvatno vrednovani a zahtijevali su izuzetan angažman advokata u tim postupcima", rekao je ministar Bukejlović.

Predsjednik Mrša je predložio da se prilikom pribavljanja saglasnosti resornog ministarstva na izmjene i dopune Advokatske tarife mora uobziriti i činjenica da građani, prilikom regulisanja odnosa sa advokatima, mogu da se koriste odredbama Tarife koje dozvoljavaju da se ugovorom, u pisanoj formi, taj odnos uredi na način da se odredbe Tarife u potpunosti isključe i da se na nov način uredi taj odnos.

On je naveo i da veliki broj advokata praktično kreditira svoje klijente besplatnim angažmanom sve do okončanja postupka.

“Mišljenja sam da predložena rješenja treba da stimulišu rad advokata koji mora da bude maksimalno stručan i etičan, kako bi se građanima obezbijedila adekvatna pravna zaštita u pružanju pravne pomoći u svim sferama društva", izjavio je predsjednik Mrša.

Advokatska komora Republike Srpske je u julu, na redovnom zasjedanju svoje Skupštine, usvojila nove tarife o naknadama i nagradama za rad advokata.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo pravde RS, 26.09.2023.

Naslov: Redakcija