Zastava Srbije

EU: Javni dug evrozone porastao na 100,5 posto BDP-a

02.08.2021.


Javni dug evrozone premašio je u prvom tromjesečju 2021. godine nivo od 100 procenata bruto domaćeg proizvoda (BDP) prvi put ikada.

Do toga je dovela potreba zemalja članica da nastave s finansiranjem mjera za ublažavanje ekonomskih i socijalnih posljedica pandemije i mjera za oporavak od virusa korona.

Prema upravo objavljenim podacima agencije EU za statistiku, Evrostata, javni dug evrozone popeo se u prvom kvartalu na 100,5 posto BDP-a sa nivoa od 97,8 procenata na kraju posljednjeg tromjesečja 2020. U Evropskoj uniji taj odnos je porastao sa 90,5 na 92,9 odsto.

Javni dug u oba bloka bilježi još drastičniji porast kada se poredi s prvim kvartalom 2020. Naime, u evrozoni je na kraju prva tri mjeseca prošle godine udio duga u BDP-u iznosio 86,1 procenat, a u EU 79,2 posto.

Najviši nivo državnog duga prema BDP-u na kraju prvog tromesečja 2021. imala je Grčka (209,3%), a slede Italija (160%), Portugalija (137,2%), Kipar (125,7%), Španija (125,2%), Belgija (118,6%) i Francuska (118%), dok je najniži nivo zabilježen u Estoniji (18,5%), Bugarskoj (25,1%) i Luksemburgu (28,1%).

Od zemalja članica EU sa prostora bivše Jugoslavije, javni dug Hrvatske je u posmatranom periodu porastao na 91,3 posto BDP-a, dok je u Sloveniji iznosio nešto manje od 90 procenata, prema Evrostatu.

U poređenju sa četvrtim kvartalom 2020. godine, dvadeset i tri države članice Unije registrovale su rast duga prema BDP-u, kod dvije zemlje (Litvanija i Danska) zabilježeno je smanjenje, dok je taj odnos ostao stabilan u Slovačkoj i Bugarskoj.


IZVOR: Vebsajt Nezavisne, 23.07.2021.

Naslov: Redakcija