Zastava Srbije

ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI: Nasilje u porodici tretirati isključivo kao krivično djelo


  • ZAKON O ZAŠTITI OD NASILJA U PORODICI: Nasilje u porodici tretirati isključivo kao krivično djelo

"Nasilje u porodici je ozbiljan društveni problem na čijem je suzbijanju i prevenciji potrebno angažovanje svih institucija i političkih subjekata", izjavio je narodni poslanik Zlatko Maksimović, prilikom posjete Fondaciji "Lara".

On je najavio da će podržati inicijativu ove organizacije da se izmijeni Zakon o zaštiti od nasilja u porodici ("Sl. glasnik RS", br. 102/2012, 108/2013 i 82/2015), kako bi se ubuduće nasilje u porodici tretiralo i sankcionisalo isključivo kao krivično djelo.

Predsjednica Fondacije "Lara" Radmila Žigić je istakla da je nedopustivo da se pred sudovima čak i počinioci ozbiljnog nasilja kažnjavaju u prekršajnom postupku.

"Prema našim zakonskim propisima nasilje u porodici može da se tretira i kao prekršaj i kao krivično djelo, bez neke jasne procedure šta je prekršaj a šta krivično djelo, tako da se mnogo slučajeva nasilja tretira kao prekoračenje brzine ili tuča na javnom mjestu, što je zaista nedopustivo", ocijenila je Žigić.

Prema riječima narodnog poslanika Zlatka Maksimovića, nova vlast u Bijeljini će ispuniti sve dosada zanemarivane zakonske obaveze kada je u pitanju finansiranje sigurne kuće, a pored toga će planirati dio sredstava iz gradskog budžeta za rad fondacije “Lara” i drugih sličnih organizacija.

Izvor: Vebsajt RTRS, 01.08.2016.