Zastava Srbije

VLADA RS: Donijeta Uredba o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona za period oktobar – decembar 2020. godine

02.04.2021.


Vlada Republike Srpske održala je, u Banjaluci, 115. sjednicu, kojom je predsjedavao predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji projekata iz sredstava klirinškog duga zaključno sa danom 01.03.2021. godine. Sporazumom o regulisanju obaveza bivšeg SSSR-a po obračunima u vezi sa robnim prometom sa bivšom SFRJ, Republici Srpskoj je pripao iznos od 36,3 miliona američkih dolara klirinškog duga, odnosno 60 miliona KM.

Vlada Republike Srpske je najveći dio od ukupno isplaćenih 56,6 miliona KM usmjerila u poboljšanja saobraćajne, privredne, obrazovne, zdravstvene, komunalne, sportske, kulturne i administrativne infrastrukture u opštinama i gradovima Republike Srpske, što će neminovno dovesti do podizanja kvaliteta pružanja javnih usluga u tim zajednicama. Takođe, sredstva su alocirana za jačanje kapaciteta MUP-a Republike Srpske i poboljšanja uslova navodnjavanja u sektoru poljoprivrede posredstvom resornog ministarstva, kao i za obnovu i izgradnju pravoslavnih objekata.

Zaključno sa 1. martom 2021. godine, odobreno je 107 projekata, od kojih su 94 projekta realizovana u potpunosti, a u fazi realizacije je još 12 projekata, dok je jedan projekat u pripremnoj fazi.

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o postupku dodjele sredstava ugostiteljima koji pružaju uslugu smještaja, turističkim agencijama i izvođačima umjetnosti za saniranje finansijskog gubitka zbog posljedica pandemije virusa korona za period oktobar – decembar 2020. godine.

Cilj donošenja uredbe je pružanje podrške za održavanje likvidnosti privrednim subjektima, koji obavljaju ugostititeljsku djelatnost u objektima za smještaj, djelatnost turističke agencije i izvođačku umjetnost, a koji s obzirom na postojeću epidemiološku situaciju trpe štetne posljedice zbog smanjenja obima poslovanja.

Privrednim subjektima, koji ispunjavaju uslove propisane Uredbom, biće uplaćeni porezi i doprinosi na platu po svakom zaposlenom radniku prijavljenom na puno radno vrijeme ili preduzetniku koji nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, u skladu sa propisima kojima je uređena oblast doprinosa i poreza na dohodak, za period oktobar – decembar 2020. godine.

Takođe, Vlada Republike Srpske donijela je i Odluku o proglašenju Parka prirode "Prača", kojom se proglašava zaštićenim područje klisurasto-kanjonske doline rijeke Prače sa pećinama Govještica i Banja Stijena, kao park prirode, kategorija V – zaštićeni pejzaži, pod nazivom Park prirode "Prača". Osnovnu vrijednosti Parka prirode "Prača" čini klisurasto-kanjonska dolina rijeke Prače sa brojnim podzemnim oblicima karstnog reljefa, a najznačajniji su pećinski sistem Govještice, koji sa dužinom od 9.870 metara predstavlja najdužu pećinu u Republici Srpskoj, i pećina Banja Stijena koja se odlikuje po izuzetnom bogatstvu i raznovrsnosti pećinskog nakita. Prisutan je značajan broj endemičnih i reliktnih vrsta u kanjonu Prače. Razlozi za donošenje ove odluke imaju za cilj očuvanje prirode, kao i težnju da se upravljanje zaštićenim područjem bazira na uspostavljanju skladnih odnosa između potreba zaštite prirode i aktivnosti ljudi. Park prirode "Prača" prostire se na području opštine Rogatica, u ukupnoj površini od 4.067,89 ha. Na cjelokupnoj površini Parka prirode "Prača" ustanovljava se režim zaštite II i III stepena. Upravljanje Parkom prirode "Prača" povjerava se Javnom preduzeću šumarstva "Šume Republike Srpske", Šumskom gazdinstvu "Sjemeć" u Rogatici.

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku o realizaciji optimalizacije administrativnih procedura i formalnosti.

Ovom odlukom utvrđuju se nadležna tijela, djelokrug primjene i aktivnosti potrebne za sprovođenje Projekta optimizacije administrativnih procedura i formalnosti na republičkom nivou. Cilj donošenja ove odluke je pojednostavljenje ili ukidanje administrativnih procedura i formalnosti radi poboljšanja poslovnog okruženja i povećanja nivoa investicija.

Projekat prioritetno obuhvata formalnosti prijavljene na portalu Jedinstvena kontakt tačka za poslovanje, a pojednostavljenje administrativne procedure i formalnosti podrazumijeva sljedeće: eliminisanje potrebe za dostavljanjem dokumenata i podataka o kojima se vodi službena evidencija, kada su za to ispunjeni uslovi, ukidanje ili smanjenje administrativnih taksi i naknada, objedinjavanje više administrativnih procedura i formalnosti, sprovođenje administrativne procedure elektronskim putem, skraćenje roka za postupanje nadležnog organa, produženje roka važenja formalnosti, druge vrste pojednostavljenja koje doprinose smanjenju administrativnog opterećenja za subjekte zainteresovane za pribavljanje formalnosti.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 01.04.2021.

Naslov: Redakcija