Zastava Srbije

REFORMA PRAVOSUĐA: Nepristrasno, odgovorno i efikasno pravosuđe od suštinske važnosti na putu ka EU

02.04.2021.


Delegacija EU u BiH, Ambasada SAD-a u BiH, Misija OSCE-a u BiH i Švedska ambasada u BiH, u svojstvu države koja predsjedava OSCE-om u 2021., istakli su u zajedničkoj izjavi da je nepristrasno, odgovorno i efikasno pravosuđe od suštinske važnosti za napredak Bosne i Hercegovine na putu ka EU.

Navode da je Ured disciplinskog tužioca pri Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) presudan za osiguravanje garancije da svi nosioci pravosudnih funkcija i članovi VSTV-a u BiH promovišu te principe i pridržavaju se najviših etičkih standarda.

Također, naglašeno je da je EU u Analitičkom izvještaju koji prati Mišljenje Evropske komisije o zahtjevu za članstvo BiH u Evropskoj uniji preporučila "jačanje operativne autonomije i nezavisnosti u donošenju odluka Ureda disciplinskog tužioca", te smanjenje mogućnosti "neprimjerenog uplitanja".

"Da bi se vratilo povjerenje građana u pravosuđe potrebno je, između ostalog, osigurati da Ured disciplinskog tužioca može provoditi mandat nezavisno i nepristrasno, bez ikakvog neprimjerenog pritiska ili ličnih napada na integritet njegovih članova. Podržavamo funkcionalnu nezavisnost Ureda disciplinskog tužioca i njegov važan posao, te sve napore koji će osigurati da se niko ne upliće u njegove istrage", saopćeno je iz Delegacije EU u BiH.


IZVOR: Vebsajt BHRT, 31.03.2021.

Naslov: Redakcija