Zastava Srbije

OSIGURAVAJUĆE KUĆE POVEĆALE PREMIJU NA 183 MILIONA KM


Osiguravajuća društva koja posluju na tržištu Republike Srpske ostvarila su 2015. godine premiju od 183 miliona KM, a zabilježen je njen rast i kod neživotnih i kod osiguranja života u odnosu na od 2014. godinu, pokazuju nerevidirani podaci Agencije za osiguranje RS.

Na tržištu osiguranja RS lani su poslovala 23 osiguravajuća društva koja su primat dala neživotnim vrstama osiguranja, čiji je udio u ukupnoj premiji 83 odsto. Premija ove vrste osiguranja, u kojoj sa oko 60 odsto učešća dominira osiguranje od autoodgovornosti, 2015. godine je iznosila 151,89 miliona KM i zabilježila je rast od šest odsto u odnosu na 2014. godinu. Premija životnih osiguranja, koja je još slabo zastupljena na našem tržištu, imala je rast u 2015. godini za 13 odsto u odnosu na prethodnu godinu na 31,11 miliona KM.

Predsjednik Udruženja osiguravajućih društava RS Milomir Durmić kaže da trend rasta premije neživotnih osiguranja od šest do osam odsto i dvocifren skok premije životnih osiguranja, koji je prisutan već nekoliko godina, pokazuje lagani rast tržišta osiguranja Srpske.

- Tržište osiguranja RS još spada u red nerazvijenih, jer je opterećeno nelojalnom konkurencijom i opštom finansijskom slabošću društava. Udruženje će zbog toga nastaviti kontinuiran rad na suzbijanju nelojalne konkurencije - istakao je Durmić.


Izvor: Vebsajt Glas Srpske, Željka Kokot, 01.03.2016.