Zastava Srbije

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O LOKALNOJ SAMOUPRAVI I NACRTU ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U ORGANIMA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE


Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske, organizuje javne raprave o Nacrtu zakona o lokalnoj samoupravi i Nacrtu zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave:

 • Srijeda, 02.03.2016. godine, 11.00 časova u Trebinju (sala Skupštine grada), za jedinice lokalne samouprave koje gravitiraju gradu Trebinje.

 • Četvrtak, 03.03.2016. godine, 11.00 časova u Istočnom Sarajevu (sala Skupštine grada), za jednice lokalne samouprave koje gravitiraju gradu SARAJEVO

 • Petak, 04.03.2016. godine, 11.00 časova u Zvorniku (sala Skupštine grada), za jedinice lokalne samouprave koje gravitiraju gradu Zvornik.


Izvor: Vebsajt Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, 01.03.2016.