Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

ODRŽAN PRVI SASTANAK POSEBNE GRUPE ZA REFORMU JAVNE UPRAVE IZMEĐU EU I BIH

02.02.2017.


Prvi sastanak Posebne grupe za reformu javne uprave u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između EU i BiH održan je 1. februara 2017. godine, u Mostaru.

Pored predstavnika Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, a u skladu sa Rješenjem koje je Vlada Republike Srpske donijela na svojoj 107. sjednici, održanoj 12. januara 2017. godine, Republiku Srpsku na sastanku predstavljali su predstavnici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, Agencije za informaciono društvo Republike Srpske, Agencije za državnu upravu Republike Srpske i Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske.

Na sastanku su se, između ostalog, razmatrale teme koje se odnose na strateški okvir reforme javne uprave i reforme upravljanja javnim finansijama, pravni i instituicionalni okvir za sistem kreiranja politika, sistem koordinacije u procesu evropskih integracija, transparentnost u procesu kreiranja politika, državnu službu i upravljanje ljudskim potencijalima, te pitanja vezana za zakonodavstvo o upravi, pristup javnim informacijama zaštitu prava na dobru upravu i sistem sudskog preispitivanja upravnih akata.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju, 01.02.2017.


Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772