Zastava Srbije

NA TRŽIŠTU KAPITALA SVE SKUPLJE ZADUŽIVANJE RS

01.12.2022.


Republika Srpska se sve skuplje zadužuje na tržištu kapitala, pa je tako za najnoviju emisiju dugoročnih obveznica spremna da plati kamatu od čak 6%.

Vlada RS donijela je prošle sedmice Odluku od 53. emisiji obveznica RS od 20 mil KM s ciljem obezbjeđivanja novca u budžetu.

Riječ je o desetogodišnjim obveznicama koje Vlada planira da emituje po fiksnoj kamatnoj stopi od 6%.

To je najveća kamata u posljednjih nekoliko godina po kojoj će se Srpska zaduživati na tržištu kapitala.

Međutim, analitičari ističu da su prilike na tržištu takve da je planiranje veće kamate nego što je to bilo prethodnih nekoliko godina realnost.

Direktor Advantis brokera Branko Kecman kaže da su povećani rizici na tržištu, da su kamatne stope generalno rasle i da je bilo za očekivati da će se povećavati i za zaduženja vlada.

- Po meni je logično planiranje takve kamatne stope. To je čak i realnija varijanta nego da se išlo sa manjom kamatom u ovim uslovima. Na kraju krajeva, ako tražnja bude veća, cijena će biti manja - rekao je Kecman.

Srpska je u toku ove godine imala i sedam emisija dugoročnih obveznica javnom ponudom kojima se zadužila ukupno 249 mil KM.

Inače, Republika Srpska je polovinom ove godine izmijenila odluku o dugoročnom zaduživanju kojom je kamatu po kojoj može dugoročno da se zaduži na domaćem finansijskom tržištu u ovoj godini povećala sa 4 na 6% dok je za emisiju obveznica na međunarodnim finansijskim tržištima granicu za kamatu podigla sa 5 na 9%.

Kompanija Paragraf Lex BA ne preuzima odgovornost za tačnost i istinitost informacija prenijetih iz spoljnih sadržaja, odnosno drugih izvora, kao i za štetu koja eventualno iz toga proistekne. Sve informacije objavljene u sekciji "Vijesti" su namijenjene u svrhu opšteg informisanja.


IZVOR: Vebsajt eKapija, 29.11.2022.

Naslov: Redakcija