Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Usvojene izmjene i dopune budžeta BiH za 2023. godinu

01.11.2023.


Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu te Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, usvojeni su po hitnom postupku na 3. vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH. Delegati su, također, usvojili i Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, izmjene i dopune Finansijskog plana federalnog Fonda solidarnosti za 2023. godinu (Anex I) i Odluku o načinu izvršavanja rebalansa Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.


IZVOR: Vebsajt Doma naroda Parlamenta FBiH, 31.10.2023.

Naslov: Redakcija