Zastava Srbije

UREDBA O SADRŽAJU I NAČINU IZRADE PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA OD ELEMENTARNE NEPOGODE I DRUGE NESREĆE: Uredbom se uređuje segment izrade planskih dokumenata u oblasti zaštite i spasavanja, kao pravni i metodološki okvir na nivou Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave i privrednog društva i drugog pravnog lica

01.11.2021.


Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o sadržaju i načinu izrade plana zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće.

Plan zaštite i spasavanja od elementarne nepogode i druge nesreće čine sljedeći dokumenti:

  • Procjena ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće,
  • Plan preventivnog djelovanja,
  • Plan pripravnosti,
  • Plan mobilizacije,
  • Plan hitnog postupanja.

Razlozi za donošenje Uredbe sadržani su u potrebi da se na metodološki jedinstven i efikasan način uredi segment izrade planskih dokumenata u oblasti zaštite i spasavanja, kao pravni i metodološki okvir na nivou Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave i privrednog društva i drugog pravnog lica.

Potreba za unapređenjima u oblasti planiranja, prvenstveno o pitanju procjene rizika, nalazi se u činjenici da je u posljednjih desetak godina došlo do značajnih promjena u metodološkom pristupu u većini evropskih zemalja i svijetu. Tim promjenama su uvedene nove metode i alati o pitanju procjene rizika i izrade planova odgovora, čime je samo planiranje postalo značajno efikasnije, a krajnji rezultat analiza vidljiv, mjerljiv i upotrebljiviji za donosioce odluka.


IZVOR: Vebsajt Vlade RS, 28.10.2021.

Naslov: Redakcija