Zastava Srbije

ZAKON O ZAŠTITI OD UZNEMIRAVANJA NA RADU: Regulisan način za dokazivanje mobinga

01.10.2021.


Zakonom o zaštiti od uznemiravanja na radu regulisan je način za dokazivanje mobinga, odnosno propisani su mehanizmi zaštite, rekao je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Duško Milunović u Narodnoj skupštini Srpske.

- Zakonskim odredbama precizno je definisao šta predstavlja uznemiravanje na radu. To su sve vrste djelovanja fizičke, psihičke i seksualne prirode koja mogu da budu ispoljena prema radniku, prema grupi radnika ili prema poslodavcu - rekao je Milunović obrazlažući zakonsko rješenje.

On je istakao da je navedenim zakonom regulisano na kome je teret dokazivanja.

- U zavisnosti od situacije da li je to na radniku ili na poslodavcu u svakom slučaju zakon je predvidio one situacije, koje se ranije nisu mogle dokazati. Predvidio je i način na koji radnik može da ostvari prava, kao i da poslodavac mora informisati radnika o načinu na koji će ostvariti prava da bi se zaštitio od svake vrste zloupotrebe, odnosno uznemiravanja na radu - dodao je Milunović.

On je naglasio da pravo na zaštitu od uznemiravanja na radu ima ustavni karakter, jer se Ustavom Republike Srpske garantuje dostojanstvo i sigurnost, nepovredivost fizičkog i psihičkog integriteta čovjeka, njegove privatnosti i ličnih prava, kao i to da niko ne smije biti podvrgnut mučenju, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju.

- Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sve poslodavce, bez obzira na karakter svojine i oblike organizovanja, uključujući cjelokupni javni i privatni sektor, ministarstva, republičke uprave, republičke upravne organizacije, stručne službe, jedinice lokalne samouprave, javne službe i slično - kaže Milunović.

On je napomenuo da radnik, koji smatra da je izložen uznemiravanju na radu, zahtjevom, koji upućuje poslodavcu, pokreće postupak zaštite.

- Zahtjev za pokretanje postupka zaštite od uznemiravanja, uz pisanu saglasnost radnika, može podnijeti predstavnik sindikata ili drugi predstavnik radnika, a navedena lica na zahtjev jedne od strana u sporu mogu da učestvuju u postupku zaštite kod poslodavca. Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana kada je posljednji put izvršena radnja uznemiravanja - rekao je Milunović.


IZVOR: Vebsajt RTRS, 29.09.2021.

Naslov: Redakcija