Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za period 2023 - 2025. godine

01.08.2022.


Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na održanoj sjednici u Sarajevu, razmotrilo je oko 300 materijala među više od 160 tačaka dnevnog reda te je jednoglasno usvojilo Dokument okvirnog budžeta institucija (DOB) Bosne i Hercegovine za period 2023 - 2025. godine.

Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za period 2023l - 2025. godine bit će usaglašen sa Globalnim okvirom fiskalnog bilansa i politika u BiH za isti period, nakon što ga usvoji Fiskalno vijeće BiH.

Ovaj dokument sadrži srednjoročni okvir budžeta institucija BiH i preliminarni nacrt budžeta institucija BiH za 2023. godinu, zajedno sa preliminarnim procjenama rashoda za 2024. i 2025. godinu.

Prema DOB-u, ukupni okvir finansiranja institucija BiH za 2023. godinu iznosi 1.275.400.000 KM, od čega je finansiranje od indirektnih poreza 1.020.500.000 KM. Istovremeno su preliminarno dati rashodi institucija BiH za 2024. godinu u iznosu 1.254.200.000 KM, a za 2025. godinu okvirne procjene iznose 1.251.300.000 KM.

Dokument okvirnog budžeta prioritetno, između ostalog, podržava nastavak reformi u vezi sa ispunjavanjem uvjeta za Evropsko partnerstvo, daljnje provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), te osiguranje sredstava za provođenje lokalnih izbora 2024. godine, kao i potrebnih sredstava za provođenje višegodišnjih projekata budžetskih korisnika i poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u institucijama BiH u ovom periodu.

Na ovaj način otvara se prostor da Ministarstvo finansija i trezora pripremi Nacrt zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu i dostavi ga na utvrđivanje Vijeću ministara BiH, radi daljnjeg upućivanja Predsjedništvu BiH, ovlaštenom za njegovo predlaganje Parlamentarnoj skupštini BiH, koja ga u konačnici i usvaja.

OMOGUĆEN IZVOZ IZ BiH DRVENIH BRIKETA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o izmjenama Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata, ogrjevnog drveta i proizvoda od drveta, kojom se omogućava izvoz iz BiH drvenih briketa, s obzirom da na tržištu BiH nema zainteresiranih kupaca.

Prethodno je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske svojom inicijativom zatražilo omogućavanje izvoza briketa koji su dodatni proizvod u drvnoj industriji i bez tržišta u BiH, pa bi zbog troškova njihovog skladištenja bila dovedena u pitanje proizvodna radna mjesta i opstanak drvoprerađivačkih subjekata koji su do sada izvozili ovaj proizvod.

PRIVREMENO UKINUTE CARINE NA UVOZ ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila do 31. 12. 2022. godine, nakon inicijative Privredne komore FBiH.

Odlukom se do kraja godine ukida carina na uvoz električnih automobila u BiH i značajno smanjuje carinska stopa za uvoz hibridnih automobila sa dosadašnjih 15% na 5%.

Na ovaj način Vijeće ministara BiH želi motivirati građane, te javni i privatni sektor, na kupovinu i uvoz ove vrste automobila, u cilju smanjenja zagađenja zraka i bolje zaštite okoliša, ali i podizanja sigurnosti u prometu.

Istovremeno bi zbog porasta uvoza električnih i hibridnih vozila u BiH trebalo doći do otvaranja novih radnih mjesta kod ovlaštenih trgovaca ili servisa, ali i porasta ulaganja u električne punionice, što je još jedan poticaj ubrzanju realizacije projekta električnih punionica za ovu vrstu vozila, čija je priprema u toku.

Uvođenjem značajnih olakšica na uvoz električnih i hibridnih vozila Vijeće ministara BiH će doprinijeti dekarbonizaciji kao jednom od ključnih stubova Zelene agende za Zapadni Balkan u borbi pritiv klimatskih promjena.

PODRŠKA KONKURENTNOSTI I ODRŽIVOSTI MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o dosadašnjim aktivnostima u vezi s učešćem Bosne i Hercegovine u Programu Evropske unije (EU) za jedinstveno tržište (Single Market Programme).

Utvrđeno je postojanje interesa Bosne i Hercegovine da učestvuje u Stupu 2 Programa - Konkurentnost i održivost malih i srednjih poduzeća za period 2022. - 2027. godina, koji je nastavak ranijeg (COSME) programa EU u kojem je učestvovala BiH.

S tim u vezi, zaduženo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa da, kao nosilac aktivnosti, a u saradnji sa Direkcijom za evropske integracije kao koordinatorom za programe pomoći Evropske unije, provede aktivnosti potrebne za zaključivanje Sporazuma o učešću Bosne i Hercegovine u Programu Evropske unije za jedinstveno tržište u dijelu Programa Stup 2 - Konkurentnost i održivost malih i srednjih poduzeća.

Bosna i Hercegovina će pokrenuti proceduru za učestvovanje u Stupu 1 Programa - Povećanje efikasnosti jedinstvenog tržišta, Stupu 4 Programa - Unapređenje interesa potrošača i osiguranje visoke zaštite potrošača i sigurnosti proizvoda, te Stupu 5 Programa - Visok nivo zdravlja i sigurnosti za ljude, životinje i biljke u lancu ishrane ukoliko Vijeće ministara BiH, na osnovu inicijative nadležnih institucija, utvrdi da i dalje postoji interes za učešće Bosne i Hercegovine u ovim stupovima Programa od 2023. godine.

Vijeće Evropske unije i Evropski parlament u aprilu 2021. godine usvojili su Program Evropske unije za jedinstveno tržište za period 2021. - 2027. godine, ukupno vrijedan više od 4,2 milijarde eura.

RAZMOTREN ZAHTJEV POLJOPRIVREDNIKA ZA UVOĐENJE PLAVOG DIZELA

Vijeće ministara BiH upoznato je sa Zahtjevom Udruženja poljoprivrednih proizvođača – mljekara Republike Srpske za oslobađanje dizelskog goriva za poljoprivrednu proizvodnju od plaćanja akciza i putarina, koji je dostavljen iz Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, te je zadužilo Upravu za indirektno oporezivanje BiH da dostavi mišljenje o ovom zahtjevu.

UTVRĐENI KRITERIJI ZA DODJELU GRANTOVA SMBiH ZA PROJEKTE U OBLASTIMA KULTURE, SPORTA, INOVATORSTVA, NAUKE …

Vijeće ministara donijelo je sedam odluka kojima se utvrđuju kriteriji za dodjelu grant sredstava Ministarstva civilnih poslova u 2022. godini za podršku projektima u oblastima kulture, nauke, sporta, inovatorstva, pripreme projekata za sredstva iz Fonda Horizont te za sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u vezi sa prevencijom HIV-a i tuberkuloze u BiH.

Riječ je o odlukama o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta za 2022. godinu iz budžeta Ministarstva civilnih poslova, i to: “Sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini” (ukupna vrijednost granta 3.097.000,00 KM); “Sufinansiranje sportskih manifestacija” (1.342.000,00 KM); “Međunarodna kulturna saradnja” (390.000,00 KM); “Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini” (117.000,00 KM); Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz Fonda Horizont (444.000,00 KM) i “Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u području prevencije HIV-a, tuberkuloze i ovisnosti u Bosni i Hercegovini” (50.000,00 KM).

Takođe je donesena Odluka o kriterijima za dodjelu sredstava iz tekućeg granta za realizaciju projekata bilateralne saradnje u oblasti nauke na osnovu međunarodnih sporazuma za 2022. godinu (100.000,00 KM), uz korekciju na sjednici.

Sredstva će biti dodjeljivana u skladu sa kriterijima propisanim ovim odlukama, putem javnog konkursa objavljenog na web-stranici Ministarstva civilnih poslova, s tim da će obavijesti o ovim konkursima biti objavljene u tri dnevna lista koja izlaze na području cijele BiH.

Novina je da će aplikanti koji ne budu zadovoljili kriterije konkursa biti informirani putem web-stranice Ministarstva civilnih poslova.

USVOJENA SREDNJOROČNA STRATEGIJA UPRAVLJANJA DUGOM BiH

Na sjednici je usvojena Srednjoročna strategija upravljanja dugom BiH za period 2021. - 2024. godine, čime se ispunjava jedna od obaveza iz Akcijskog plana za provođenje Reformske agende na nivou Vijeća ministara BiH.

Ova strategija zasnovana je na srednjoročnim strategijama upravljanja dugom Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta BiH, uključujući i vanjski dug institucija BiH.

Osnovni cilj ove strategije je obezbjeđivanje finansijskih sredstava za finansiranje potreba države, entiteta i Brčko distrikta uz prihvatljivi nivo troškova finansiranja i rizika. Dodatni cilj predstavlja razvoj domaćeg tržišta papira od vrijednosti.

Ministarstvo finansija i trezora će prilikom budućeg vanjskog zaduživanja primjenjivati smjernice definirane ovom strategijom.

Srednjoročna strategija upravljanja dugom za period 2021. - 2024. godine bit će objavljena na službenoj internet stranici Ministarstva finansija i trezora BiH.

UVOJENA SVEOBUHVATNA STRATEGIJA UPRAVLJANJA JAVNIM FINANSIJAMA DO 2025.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je prijedlog Sveobuhvatne strategije upravljanja javnim finansijama u Bosni i Hercegovini za period 2021. - 2025. godine, u cilju usklađenog provođenja reformi u BiH i postizanja daljnjeg napretka u ovoj oblasti.

Na ovaj način Bosna i Hercegovina ispunjava preuzete obaveze u procesu pridruživanja EU i slijedi međunarodne preporuke u pogledu ispunjavanja 14 prioriteta u dijelovima koji se odnose na javne nabavke i javne finansije.

Usvajanje ove strategije omogućit će korištenje budžetske podrške iz Instrumenta pristupne pomoći (IPA).

Reforme koje se odnose na upravljanje javnim finansijama u BiH u ovom strateškom dokumentu oslanjaju se na šest stupova, 30 mjera i 278 aktivnosti, koje će biti provedene do kraja 2025. godine.

Prijedlog strategije pripremilo je zajedničko radno tijelo sastavljeno od predstavnika državnog i entitetskih ministarstava finansije i Direkcije za finansije Brčko distrikta BiH, uz tehničku podršku Međunarodnog monetarnog fonda.

Usvajanju ovog važnog dokumenta prethodila je izrada četiri strateška dokumenta za unapređenje upravljanja javnim finansijama u periodu 2021. - 2025. godine, koja su usvojili Vijeće ministara BiH i vlade Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH.

USVOJEN AKCIJSKI PLAN ZA UNAPREĐENJE PRAVA LGBT OSOBA U BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, usvojilo je Akcijski plan za unapređenje ljudskih prava i osnovnih sloboda LGBT osoba u Bosni i Hercegovini za period 2021. - 2024. godine, uz sugestije na sjednici u pogledu nadležnih institucija za provođenje aktivnosti.

Na ovaj način BiH ispunjava jedan od ključnih prioriteta u pretpristupnom procesu pridruživanja BiH Evropskoj uniji, ali i obaveze proistekle iz međunarodnih konvencija.

Usvajanje Akcijskog plana potvrda je opredijeljenosti BiH da doprinese poštovanju, zaštiti i ostvarivanju prava i sloboda LGBT osoba, te suzbijanju predrasuda i stereotipa prisutnih u društvu.

U fokusu Akcijskog plana je ostvarivanje tri opća cilja: jednake mogućnosti i zabrana diskriminacije, jednaka prava u svim oblastima života i društvo poštovanja raznovrsnosti.

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice - Agencija za ravnopravnost spolova dostavit će Vijeću ministara BiH izvještaj o realizaciji ovog plana.

PODRŽAN PROJEKT MEDICINSKOG KOMPLEKSA BANJA LUKA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Republike Srpske i Evropske investicijske banke (Projekt medicinskog kompleksa Banja Luka).

Cilj Projekta je proširenje i unapređenje infrastrukture Medicinskog kompleksa na Paprikovcu u Banjoj Luci. Sastoji se od Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske (UKCRS), Fakulteta medicine i zdravstvene njege Univerziteta u Banjoj Luci i Centra za obrazovanje i istraživanje.

Projekt podržava prvu fazu dugoročnog plana infrastrukturnog razvoja ovog kompleksa za pružanja visokokvalitetne zdravstvene njege i usluga medicinskog obrazovanja za potrebe građana.

Iznos predloženog vanjskog duga je 75 miliona eura s rokom otplate od 25 godina, uključujući šest godina grejs perioda i s alokacijom na Republiku Srpsku.

Planirano je da projekt bude implementiran do kraja 2024. godine.

Nakon završenih pregovora Ministarstvo finansija i trezora će Vijeću ministara BiH dostaviti prijedlog za zaključivanje ovog ugovora u skladu sa Zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine.

BiH NASTAVLJA UČEŠĆE U EU PROGRAMU FISKALIS

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma između Evropske unije i Bosne i Hercegovine o učestvovanju Bosne i Hercegovine u programu Unije Fiskalis za period 2021. – 2027., u cilju jačanja saradnje sa zemljama EU u oblasti oporezivanja.

Bosna i Hercegovina na ovaj način nastavlja učešće u programu Fiskalis, nakon pristupanja 2015. godine u prvom ciklusu koji je trajao do 2020. godine, što predstavlja važan korak u procesu daljnjeg usaglašavanja legislative sa Evropskom unijom, posebno u oblasti indirektnog oporezivanja.

Ovaj program je usmjeren na poboljšanje funkcioniranja poreskih sistema unutašnjeg tržišta pružanjem podrške državama učesnicama, njihovim poreskim upravama i službenicima u borbi protiv poreskih prevara i utaja, što će rezultirati boljim prikupljanjem poreza.

Aktivnosti koje se provode u okviru ovog programa značajno će utjecati na poboljšanje funkcioniranja unutrašnjeg tržišta i poticanje konkurentnosti BiH unutar Unije.

Bosna i Hercegovina će u periodu od 2021. - 2027. godine za učestvovanje u ovom programu osigurati 230.497,00 eura, s tim da je značajan dio sredstava moguće osigurati iz IPA-e.

Prijedlog sporazuma sa Osnovama za njegovo zaključivanje bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar finansija i trezora.

VMBiH PODRŽALO DEKLARACIJU O BUDUĆNOSTI INTERNETA

Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija potpisat će Deklaraciju za budućnost interneta, nakon što su ministri podržali tekst ove deklaracije u kojoj su utvrđeni vizija i principi otvorenog, besplatnog, globalnog, pouzdanog i sigurnog interneta.

Deklaracijom je, između ostalog, naglašeno da internet treba funkcionirati kao jedinstvena, decentralizirana mreža, gdje se digitalne tehnologije koriste na pouzdan način, izbjegavajući nepravednu diskriminaciju između pojedinaca i omogućavajući konkurentnost online platformi, kao i fer konkurenciju među poduzećima.

BiH U PROGRAMU TERITORIJALNE SARADNJE SA HRVATSKOM I CRNOM GOROM

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o programu teritorijalne saradnje Interreg VI-A IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2021. – 2027. i ovlastilo direktora Direkcije za evropske integracije da potpiše pismo saglasnosti za ovaj program.

Potpisivanje pisma saglasnosti preduvjet je za podnošenja programa Evropskoj komisiji na odobrenje koje se očekuje u jesen 2022. godine.

Radi se o Programu prekogranične saradnje za period 2021. - 2027. godine, kojim zemlje učesnice jačaju saradnju, u cilju poticanja pametnog, zelenog i uključivog razvoja prekogranične regije provođenjem zajedničkih projekata i aktivnosti.

Programsko područje obuhvata Brčko distrikt i 109 općina/gradova u Bosni i Hercegovini, 12 kantona u Hrvatskoj, kao i 11 općina u Crnoj Gori, ukupne površine 87.453,95 kvadratnih kilometara teritorije sa 5.587.836 stanovnika, od kojih 55,67% živi u BiH, 35,73% u Hrvatskoj i 8,60% u Crnoj Gori.

Ukupna vrijednost ovog programa je 138.453.763,57 eura, s tim da doprinos Evropske unije iznosi 117.685.699,00 eura. Ostatak sredstava u iznosu od oko 15% od ukupne vrijednosti projekta osigurat će korisnici ovog programa i to projektni partneri u odobrenim projektima i nadležne institucije u svim zemljama korisnicima, koje su dužne osigurati sredstva za kofinansiranje tehničke pomoći.

Na sjednici je Direkcija za evropske integracije zadužena da do naredne sjednice Vijeću ministara BiH dostavi informaciju o poduzetim koracima u vezi s formiranjem struktura za korištenje IPA-e, s prijedlogom konkretnih mjera za rješavanje ovog pitanja.

NASTAVLJA SE DIJALOG BiH SA EU NA NIVOU PODODBORA

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Dokument za raspravu za šesti sastanak Pododbora za promet, energiju, okoliš i regionalni razvoj između Evropske unije (EU) i Bosne i Hercegovine, nakon što je upoznato s revidiranom informacijom o održavanju ovog sastanka u novom terminu koji će naknadno biti dogovoren.

Na sjednici je k znanju primljen dnevni red i data saglasnost na prijedlog sastava delegacije BiH koja će s predstavnicima Evropske komisije razgovarati o napretku ostvarenom između dva sastanka u sektorima zaštite okoliša, klimatskih politika, regionalnog razvoja, energetike i prometa.

Usvojene su i pojedinačne informacije Direkcije za evropske integracije o održavanju šestog sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača, između EU i BiH, kao i o održavanju šestog sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine i oporezivanje između BiH i EU.

Direkcija za evropske integracije zadužena je da, u saradnji s nadležnim institucijama u BiH i nadležnim tijelima Evropske komisije, provede sve potrebne radnje za održavanje ovih sastanaka u novom terminu.

Predsjedavajući delegacije BiH u ova tri pododbora bit će na raspolaganju medijima u vezi sa ovim sastancima.

MOSTOVI KOD GRADIŠKE I SVILAJA BIT ĆE UVRŠTENI U SPORAZUM IZMEĐU BiH I HRVATSKE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za zaključivanje Dodatka Sporazumu između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici, koji je predložilo Ministarstvo komunikacija i prometa.

Dodatkom sporazumu se omogućava uvrštavanje mosta kod Gradiške i mosta kod Svilaja u mostove za koje je način održavanja i planiranja sredstava za tu namjenu određeno bilateralnim sporazumom o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.

Praktično će se sve odredbe Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade RH o održavanju i rekonstrukciji cestovnih mostova na državnoj granici, koji je potpisan krajem septembra 2020. godine, primjenjivati i na novoizgrađene mostove Svilaj i Gradiška.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa.

OBNOVA VODNOG PUTA RIJEKE SAVE

Na sjednici je utvrđen Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije o načinu finansiranja i izrade projektno-tehničke dokumentacije “Hidrotehnički i bagerski radovi na uređenju kritičnog sektora za plovidbu - ušće Drine i Save”, čime se stvaraju uvjeti za realizaciju ovog projekta.

Na ovaj način BiH i Srbija unapređuju saradnju u obnovi i modernizaciji međunarodnog vodnog puta rijeke Save.

Sporazumom se, između ostalog, uređuje način finansiranja i izrada projektno-tehničke dokumentacije, vođenje upravnih postupaka, te izdavanje saglasnosti i građevinske dozvole.

Prema ovom sporazumu, Srbija se obavezuje projektno-tehničku dokumentaciju bez naknade ustupiti BiH, na osnovu koje će BiH izdati građevinsku dozvolu, kao i druge potrebne dozvole za izvođenje hidrotehničkih i bagerskih radova na dijelovima vodnog puta koji pripadaju Bosni i Hercegovini.

Prijedlog sporazuma bit će dostavaljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar komunikacija i prometa.

BiH I RUMUNIJA JAČAJU ODBRAMBENU SARADNJU

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog osnova za pokretanje postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije o odbrambenoj saradnji.

Na ovaj način želi se uspostaviti pravni okvir za saradnju nadležnih ministarstava dvije države u području odbrane, i na taj način doprinijeti regionalnom miru i sigurnosti.

Na bazi zaključenog sporazuma nadležna ministarstva odbrane dvije države sačinit će godišnji plan saradnje.

Prijedlog osnova bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika je predložen ministar odbrane.

USVOJEN MIGRACIJSKI PROFIL ZA 2021.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, usvojilo je Migracijski profil Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, a njegovim ažuriranjem na godišnjem nivou BiH ispunjava jednu od obaveza u vezi s liberalizacijom viznog režima te osigurava uvid u ključne trendove u oblasti migracija.

U Migracijskom profilu se navodi da su bh. diplomatsko-konzularna predstavništva u prošloj godini izdala 18.427 viza, što je značajno povećanje u odnosu na 2020. godinu, kada je zbog pandemije COVID-19 izdato samo 1.857 viza. Na granici BiH izdato je sedam viza u prošloj godini, što je značajno povećanje u odnosu na 2020. godinu, kada su izdate tek tri vize.

Granična policija u 2021. godini odbila je 5.038 ulazaka u BiH, što je povećanje za 11,34% u odnosu na 2020. godinu, kada je odbijeno 4.525 ulazaka.

Broj otkrivenih nezakonitih prelazaka državne granice BiH u prošloj godini iznosio je 8.834 i manji je za oko 25% u odnosu na godinu ranije, kada je otkriveno njih 11.857.

Strancima u BiH odobreno je 417 stalnih boravaka u prošloj godini, što je povećanje od 33,65% u odnosu na 2020. godinu, kada je odobreno 312 stalnih boravaka.

U prošloj godini značajno je povećan broj otkaza bezviznih ili privremenih boravaka, kojih je bilo 444, što je više za 158,14% u odnosu na 2020. godinu, kada je zabilježeno njih 172. Istovremeno je za 342,86% povećan broj otkaza stalnih boravaka u BiH, kojih je u 2021. godini bilo 62, u odnosu na njih 14 tokom 2020. godine.

U prošloj godini u odnosu na prethodnu godinu povećan je i broj rješenja o protjerivanju, i to za 10%, a izdato je njih 1.330 u odnosu na 2020. godinu, kada je izdato 1.209.

U skladu sa sporazumima o readmisiji, prihvaćeno je 417 bh. državljana u prošloj godini.

U PROŠLOJ GODINI SMANJENI RASHODI I BROJ ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora, usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Ukupno ostvareni prihodi, primici i finansiranje na raspolaganju institucijama BiH u prošloj godini iznosili su 1.056.921.442 KM i za 6% su viši u odnosu na planirane. Istovremeno su ukupno ostvareni rashodi i izdaci iznosili 929.555.358 KM i manji su za oko 59,5 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu, zbog privremenog finansiranja institucija BiH tokom cijele 2021. godine.

Smanjenje rashoda se u prvom redu odnosi na manje izvršenje tekućih grantova i transfera, kao i manje izvršenje kapitalnih izdataka institucija BiH u odnosu na prethodnu godinu.

Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih ostale na istom nivou kao u 2012. godini, čime je nastavljena primjena odluka Vijeća ministara BiH o njihovom smanjivanju. Istovremeno je prošloj godini zabilježeno smanjenje broja zaposlenih u institucijama BiH.

U prošloj godine, sve dospjele obaveze po osnovu vanjskog državnog duga su izmirene pravovremeno u ukupnom iznosu 772.787.436,86 KM.

Ministarstvo finansija i trezora dostavit će ovaj izvještaj Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH, a bit će objavljen na web-stranicama Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora.

Na sjednici je usvojen i Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period I - III 2022. godine, kada je na snazi bilo privremeno finansiranje.

Prema Izvještaju, ukupni prihodi, finansiranje i primici na raspolaganju institucijama BiH u prvom kvartalu 2022. godine iznosili su 236.891.731 KM, a rashodi i izdaci 214.862.641 KM i manji su za oko 8,5 miliona KM u odnosu na na isti period prethodne godine.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci za servisiranje vanjskog duga BiH u ovom periodu iznosili su 165.374.433 KM i manji su za oko 8,8 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.

Ministarstvo finansija i trezora objavit će ovaj izvještaj na svojoj web stranici.

U PRVOM KVARTALU OVE GODINE PORASTAO IZVOZ U ZEMLJE CEFTA-e

131. i 132. Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Analizu vanjskotrgovinske razmjene Bosne i Hercegovine za period I - III 2022. godine, u kojoj se navodi da je izvoz iz BiH u zemlje CEFTA-e porastao za 69,4%.

U robnoj razmjeni sa CEFTA-om, BiH je zabilježila je suficit u vrijednosti 21,77 miliona KM, dok je u istom periodu prošle godine zabilježen deficit od 55,83 miliona KM.

Rastao je i izvoz iz BiH u zemlje Evropske unije za 39,7% u ovom periodu u odnosu na isti period prošle godine, dok je uvoz veći za 31,7%, što je pozitivno utjecalo na pad trgovinskog deficita za 13,2%.

Evropska unija je i dalje glavni vanjskotrgovinski partner naše zemlje koja u ukupnom obimu robne razmjene učestvuje sa 66,3%; slijede zemlje potpisnice sporazuma,,CEFTA 2006” sa 15%, a ostale zemlje učestvuju sa 21,7%.

Ukupna robna razmjena BiH u prvom kvartalu ove godine iznosila je 10,59 milijardi KM, što je za oko tri milijarde KM više u odnosu na isti period prošle godine, kada je iznosila 7,47 milijardi KM. Vrijednost izvezene robe bila je 4,29 milijardi KM, a vrijednost uvezene robe iznosila je 6,30 milijardi KM, dok je vanjskotrgovinski deficit u porastu i iznosio je 2,01 milijardi KM.

Glavne karakteristike u prvom kvartalu ove godine u odnosu na isti period prethodne godine bile su povećanje vanjskotrgovinske razmjene za 41,8%, rast izvoza za 39,9%, rast uvoza za 43,1%, te pad stope pokrivenosti uvoza izvozom za 1,55%.

Prethodno je usvojena Analiza vanjskotrgovinske razmjene BiH za 2021. godinu, u kojoj se navodi da je zabilježen rast izvoza roba za 35,66%, dok je uvoz porastao za 27,9%, te je ostvaren rast stope pokrivenosti uvoza izvozom od 3,78%.

Ukupna robna razmjena u ovom periodu iznosila je 35,87 milijardi KM. Vrijednost izvezene robe iznosila je 14,27 milijardi KM, a uvezene robe 21,60 milijardi KM, što je utjecalo na rast trgovinskog deficita za 15,05% u odnosu na prethodnu godinu.

IZMJENE PRAVILNIKA U VEZI SA SPREČAVANJEM PRANJA NOVCA I FINANSIRANJEM TERORIZMA

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donijelo je Odluku o osnivanju Radne grupe za izradu Prijedloga pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Za članove Radne grupe imenovani su predstavnici Ministarstva sigurnosti, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), entitetskih agencija za bankarstvo, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Policije Brčko distrikta BiH.

Radna grupa će u roku od tri mjeseca sačiniti Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provođenju Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

Izmjene i dopune ovog pravilnika inicirala je SIPA, u cilju preciznijeg definiranja odredbi u vezi sa sumnjivim transakcijama, te usklađivanja liste zemalja koje imaju zadovoljavajuće propise za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.

PROVESTI PREPORUKE IZ GRECO IZVJEŠTAJA

Vijeće ministara BiH usvojio je Informaciju o usvajanju Privremenog izvještaja o usklađenosti Bosne i Hercegovine sa preporukama GREKO-a u četvrtom krugu evaluacije.

Usvojena i Informacija o usvajanju Drugog dodatka Drugom izvještaju o usklađenosti Bosne i Hercegovine sa preporukama GREKO-a u trećem krugu evaluacije.

Ministarstvo sigurnosti će uime Vijeća ministara BiH proslijediti urgenciju svim nadležnim institucijama u Bosni i Hercegovini o potrebi prioritetne realizacije GREKO preporuka iz trećeg i četvrtog kruga evaluacije.

Na sjednici je odobreno objavljivanje ovih izvještaja na internet stranicima Ministarstva sigurnosti BiH i GREKO-a.

PRIJEM U DRŽAVLJANSTVO

Vijeće ministara BiH donijelo je pojedinačne odluke o stjecanju državljanstva Bosne i Hercegovine, kojima se u državljanstvo BiH primaju sportisti Hidajet Hankić i Bego Kujraković na preporuku Nogometnog saveza BiH, te privrednik Miroslav Starčević.

UTVRĐEN NAJMANJI IZNOS SREDSTAVA ZA STRANCE

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva bezbjednosti, donijelo je Odluku o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini za 2022. godinu.

Najmanji iznos sredstava kojima stranac mora raspolagati prilikom ulaska u BiH za 2022. godinu nije mijenjan u odnosu na prethodne godine i iznosi 150,00 KM ili protivvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki dan namjeravanog boravka u BiH.

USVOJENE ČETIRI SMJERNICE

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o usvajanju smjernica iz Politike upravljanja informacionom sigurnošću u institucijama Bosne i Hercegovine za period 2017. - 2022. godine, koju je pripremilo Ministarstvo komunikacija i prometa u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti.

Ovom odlukom usvajaju se smjernice, i to o korisničkim računima i pravima pristupa, o sigurnosnim kopijama, o zaposlenju i prekidu zaposlenja te za izradu metodologije i procjene rizika.

Radi se o tehničkom dokumentu koji je sačinjen u skladu sa zahtjevima ranije usvojene politike, a u cilju uspostavljanja boljih i sigurnijih procedura u računarskim informacijskim sistemima u institucijama BiH, usklađenim sa međunarodnim ISO standardima.

PRECIZIRANJE STATUSA STRANACA TOKOM STANJA PRIRODNE NESREĆE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o statusu stranaca za vrijeme važenja Odluke o proglašenju nastanka stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način se preciziraju okolnosti u kojima se ova odluka može primijeniti.

RASPOREĐENA POMOĆ VLADE SLOVENIJE

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o raspodjeli međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u opremi i drugim sredstvima.

Riječ je o međunarodnoj pomoći za zaštitu i spašavanje za potrebe suzbijanja širenja koronavirusa, koja je dobijena od Vlade Republike Slovenije, a sastoji se od zaštitnih maski, kombinezona velike i srednje zaštite, te zaštitnih naočala.

Pomoć će biti raspoređena nadležnim ustanovama u Republici Srpskoj (37,5%), u Federaciji BiH (61,5%), i u Brčko distriktu BiH (1%).

OD 1. SEPTEMBRA TOPLI OBROK SLUŽBENICIMA I ZAPOSLENICIMA 11,00 KM

Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o izmjeni Odluke o visini novčane naknade zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za ishranu tokom rada.

Ovom odlukom se zaposlenim u institucijama BiH 'topli obrok' od 1. septembra 2022. godine povećava sa sadašnjih 8,00 KM na 11,00 KM.

Izuzetak su izabrani i imenovani zvaničnici (članovi Predsjedništva BiH, poslanici i delegati Parlamentarne skupštine BiH, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, ministri i zamjenici, rukovodioci institucija i njihovi zamjenici), kojima naknada za ishranu neće biti povećana i iznosiće 6,00 KM.  

Na sjednica je donesena Odluka o izmjenama Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i s posla u institucijama Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način se dnevna i sedmična naknada za prijevoz utvrđena na osnovu udaljenosti mjesta rada od mjesta prebivališta zaposlenog ovisno o broju kilometara, povećava za oko 20%, počev od 1. septembra ove godine.

POSEBAN DODATAK NA PLAćU ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o utvrđivanju visine posebnog dodatka na plaću policijskim službenicima u policijskim organima Bosne i Hercegovine i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi sa operativno-istražnim poslovima.

Odlukom se utvrđuje visina posebnog dodatka na plaću policijskim službenicima u policijskim organima BiH (Državnoj agencije za istrage i zašitu, Graničnoj policiji BiH i Direkciji za koordinaciju policijskih tijela) i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove koji su u neposrednoj vezi s operativno-istražnim poslovima.

Uzimajući u obzir rizik, nivo odgovornosti i uvjete rada na određenim radnim mjestima, visina dodatka može ići do 40% osnovne plaće, odnosno do 50% za one koji su raspoređeni u Jedinicu za specijalnu podršku u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu.

Imenovanim policijskim službenicima, uključujući direktore, zamjenike direktora i pomoćnike direktora policijskih agencija, ne pripada pravo na poseban dodatak u smislu odredaba ove odluke.

IMENOVAN KOORDINACIJSKI TIM ZA SARADNJU SA NR KINOM

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, donijelo je Odluku o imenovanju Koordinacijskog tima za saradnju sa Narodnom Republikom Kinom u promoviranju prijateljske saradnje sa zemljama centralne i istočne Evrope, uz korekcije na sjednici.

U novi saziv Koordinacijskog tima imenovani su predstavnici ministarstava vanjskih poslova, vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, komunikacija i prometa te finansija i trezora.

Koordinacijski tim je zadužen za komunikaciju i koordinaciju po svim pitanjima “17+1 saradnje", pripremu sastanaka i poslovnih foruma, kao i za provođenje rezultata tih sastanaka. O poduzetim aktivnostima dužni su informirati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

STANJE U OBLASTI MIGRACIJA

Vijeće ministara BiH usvojilo je mjesečne informacije Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini, počev od januara do aprila 2022. godinu, a koje će biti dostavljene Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru razmatranja.

Službi za poslove sa strancima u periodu od početka januara do kraja aprila ove godine prijavljeno je ukupno 3.865 nezakonitih migranata, što je za oko 4,6% manje u odnosu na isti period prethodne godine. Državljani Afganistana i Pakistana i dalje čine najveći broj prijavljenih nezakonitih migranata.

Granična policija BiH u nezakonitom prelasku ili pokušaju nezakonitog prelaska državne granice u četiri mjeseca ove godine evidentirala je 1.433 lica, što je za 32% manje u odnosu na isti period prethodne godine.

Prethodno je usvojena Informacija Ministarstva sigurnosti o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu, koja će biti dostavljena Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini BiH.

Prema Informaciji, u prošloj godini je oslabio migracijski pritisak na bh. granicu u odnosu na 2020. godinu.

Službi za poslove sa strancima u prošloj godini prijavljeno je ukupno 15.812 nezakonitih migranata, među kojima je njih 76% iz Afganistana, Pakistana i Bangladeša.

Zloupotreba azila je i dalje naglašena, o čemu govori podatak da je 14.688 lica iskazalo namjeru za podnošenje zahtjeva za azil, ali je samo njih 167, odnosno oko 1% od ukupnog broja onih koji su iskazali namjeru, podnijelo zahtjev za azil u BiH.

U prosjeku je na mjesečnom nivou u svim centrima za smještaj migranata boravilo 3.836 lica, u odnosu na prosjek od njih 5.903 iz 2020. godine.

U prošloj godini je otvoren privremeni prihvatni centar “Lipa” na području Bihaća, a zatvoreni su privremeni prihvatni centri “Sedra” u Cazinu i “Bira” u Bihaću.

Bosna i Hercegovina je u prošloj godini intenzivirala aktivnosti na zaključivanju sporazuma o readmisiji, te su nacrti sporazuma dostavljeni: Egiptu, Maroku, Ukrajini, Afganistanu, Libanu, Bangladešu, Iranu i Tunisu, dok su inicijative za zaključivanje ovih sporazuma upućene Palestini, Jemenu, Libiji, Eritreji i Somaliji.

UČEŠĆE BiH U PROGRAMIMA EU HORIZONT I ERAZMUS+

Vijeće ministara BiH usvojio je pojedinačne informacija o učestvovanju Bosne i Hercegovine u programima Horizont 2020 (H2020) i stepenu uspješnosti te u Erasmus+ programu u dijelu koji se odnosi na obrazovanje i mlade za 2021. godinu, uz sugestiju na sjednici.

Kada je riječ o učestvovanju u Horizont programu u periodu od 2014. do 2020. godine, institucije iz BiH ukupno su povukle 8,58 miliona eura. Podneseno je 699 aplikacija, od kojih je 558 bilo kredibilno za ocjenjivanje, a odobreno je 67 projekata u kojima učestvuje 113 institucija iz BiH. Stepen uspješnosti je 12,19% u odnosu na ukupan N2020 prosjek od 11,88% (odnosi se na broj odobrenih od ukupno podnesenih prijava projekata).

U vezi s Erazmus+ programom, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine će u saradnji sa nadležnim obrazovnim vlastima, agencijama za obrazovanje u BiH i ostalim ključnim akterima osigurati neophodne uvjete za nastavak učešća Bosne i Hercegovine u ovom programu za period 2021. - 2027. godine. Bosna i Hercegovina neće trebati potpisati novi sporazum ni platiti ulaznu kartu za nastavak učešća u ovom programu, te će nastaviti da koristi fondove namijenjene za Zapadni Balkan za učešće u aktivnostima unutar međunarodne dimenzije Erasmus+ programa.

NASTAVAK PROJEKTA DIGITALIZACIJE JAVNIH RTV SERVISA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o statusu Projekta digitalizacije Javnih radiotelevizijskih servisa u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo komunikacija i prometa je zaduženo da nastavi redovno izvještavati Vijeće ministara Bih o realizaciji ovog projekta.

Nakon što su Javni radiotelevizijski servisi u Bosni i Hercegovini dostavili specifikaciju opreme za drugu i treću fazu digitalizacije, Ministarstvo komunikacija i prometa je raspisalo međunarodni poziv za njenu nabavku, čime je nastavljen Projekt digitalizacije Javnih radiotelevizijskih servisa u BiH.

Prema Informaciji, na Programu posebne namjene – Projekt digitalizacije ukupno raspoloživa neutrošena namjenska sredstva za realizaciju ovog projekta iznose 29.876.699,99 KM, od čega su budžetska sredstva 9 miliona KM, sredstva RAK-a 12.126.699,99 KM i UMTS sredstva 8.750.000,00 KM.

PROVOĐENJE SPORAZUMA O PITANJIMA SUKCESIJE

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Informaciju Ministarstva finansija i trezora o implementaciji Sporazuma o pitanjima sukcesije, u kojoj se daje pregled aktivnosti o provođenju ovog sporazuma i njegovih sedam aneksa.

Ministarstvo finansija i trezora BiH će osigurati potrebnu koordinaciju i podršku ovlaštenim pregovaračima u pregovorima na implementaciji Sporazuma o pitanjima sukcesije bivše SFRJ.

Vijeće ministara BiH je zadužilo člana Zajedničke komisije Aneksa A, koji se odnosi na pokretnu i nepokretna imovinu, da uputi zahtjev predstavnicima ostalih država nasljednica bivše SFRJ za sazivanje sastanka ove zajedničke komisije, kako bi započeo njen rad.

U usvojenim zaključcima je konstatirano da se implementacija Aneksa B u vezi s diplomatskom i konzularnom imovinom odvija zadovoljavajućom dinamikom, te je istaknuta potreba da ovlašteni predstavnik Bosne i Hercegovine u ovoj komisiji nastavi započete aktivnosti u cilju konačne raspodjele DKP imovine bivše SFRJ.

Istovremeno je ovlašteni predstavnik BiH u Zajedničkoj komisiji za Aneks C zadužen da ažurira aktivnosti na raspodjeli finansijskih potraživanja i dugovanja bivše SFRJ.

U cilju ažuriranja sukcesije arhivskih fondova bivše SFRJ u okviru Aneksa D zadužen je direktor Arhiva BiH da intenzivira aktivnosti na digitalizaciji i preuzimanju arhivskih fondova bivše SFRJ.

Radi efikasne primjene Aneksa G koji se odnosi na privatno vlasništvo i stečena prava u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji, zaduženo je Ministarstvo pravde BiH da ažurira aktivnosti na zaključivanju bilateralnih ugovora o imovinskopravnim odnosima s tim državama.

U Informaciji se, između ostalog, navodi da je pitanje penzija u okviru Aneksa E riješeno u skladu sa Sporazumom o pitanju sukcesije i uglavnom putem zaključenih bilateralnih sporazuma o socijalnom osiguranju. Dodaje se da će Aneks F, koji se odnosi na ostala prava i interese, biti rješavan u skladu sa načelima uspostavljenim Aneksom C.

SKLADIŠTENJE IZBORNOG MATERIJALA

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o rješavanju skladišnog prostora za potrebe Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine i zadužilo Službu za zajedničke poslove institucija BiH da osigura adekvatan skladišni prostor za ove potrebe.

Centralna izborna komisija BiH zatražila je od Službe za zajedničke poslova institucija BiH da se obezbijedi prostor u državnom vlasništvu za potrebe skladištenja izbornog materijala, kako bi se proveli raniji zaključci Vijeća ministara BiH i ostvarile budžetske uštede.

Iz budžeta institucija BiH za ove namjene je od 2003. godine do 10. maja ove godine izdvojeno 1.980.000,00 KM.

KORIŠTENJE I RASPODJELA TEKUĆE REZERVE ZA PROŠLU GODINU

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period I - XII 2021. godine, koju će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Paralmentrnoj skupštini BiH.

Prema Informaciji, od planiranih 2.450.000,00 KM sredstava tekuće rezerve u 2021. godini odobreno je ukupno 1.217.735,20 KM, od čega je realizirano 1.217.703,72 KM.

Gotovina polovina ovih sredstava dodijeljena je za pružanje pomoći Republici Hrvatskoj (500 hiljada KM) i Općini Kostajnica u BiH (100 hiljada KM) za saniranje posljedica zemljotresa koji se dogodio u decembru 2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije.

SARADNJA SMBiH SA NEVLADINIM SEKTOROM

Na sjednici je usvojen Izvještaj Ministarstva pravde o provođenju Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu.

U izvještaju se, između ostalog, navodi da je Savjetodavno tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za saradnju s nevladinim organizacijam u 2021. godini pokrenulo aktivnosti na izradi strategije za stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

PROVOĐENJE ZAKONA O KONTROLI KRETANJA ORUŽJA I VOJNE OPREME ZA 2021.

Vijeće ministara BiH usvojilo je Izvještaj Ministarstva sigurnosti o provođenju Zakona o kontroli kretanja oružja i vojne opreme za 2021. godinu, u kojem se navodi da je izdato 757 rješenja kojim se odobrava kretanje oružja i vojne opreme.

To je povećanje od 22,69% u odnosu na 2020. godinu, kada je izdato ukupno 617 rješenja kojima se odobrava kretanje oružja i vojne opreme.

Od ukupnog broja izdatih rješenja u prošloj godini za izvoz je bilo 501, a za uvoz 256 rješenja.

REALIZACIJA ZAKLJUČAKA VMBiH

Na prijedlog Generalnog sekretarijata razmotren je Pregled realizacije zaključaka Vijeća ministara BiH za prvi kvartal 2022. godine te su usvojeni odgovarajući zaključci u cilju unapređenja provođenja zaključaka.

U periodu od 1. 1. do 31. 3. 2022. godine održano je pet sjednice Vijeća ministara BiH, i to tri redovne i dvije vanredne, a ukupno su donesena 64 zaključka.

Od ukupnog broja zaključaka realizirano je njih 55 ili 86%, dok 9 zaključaka nije realizirano. Pregledom realizacije obuhvaćeno je 12 institucija Vijeća ministara BiH.

SAGLASNOST ZA IMENOVANJE ODBRAMBENOG ATAŠEA SAD U BiH

Na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, data je saglasnost za imenovanje Erika R. Adamsa na poziciju odbrambenog atašea Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 28.07.2022.

Naslov: Redakcija