Zastava Srbije

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM REZERVNOM FONDU RS: Predlaže se mogućnost ulaganja imovine Rezervnog fonda u dužničke hartije od vrijednosti kojima se ne trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, pod određenim uslovima

01.07.2021.


Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom rezervnom fondu Republike Srpske.

Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi redefinisanja ograničenja ulaganja Penzijskog rezervnog fonda Republike Srpske, a sve s ciljem nastavljanja ostvarivanja pozitivnih rezultata u oblasti u kojoj ovaj fond djeluje.

Ovim izmjenama geografski se proširuje prostor za zajednička ulaganja Rezervnog fonda i međunarodnih finansijskih organizacija i multilateralnih razvojnih banaka sa BiH na zemlje članice EU, OECD i Cefte.

Takođe, predlaže se mogućnost ulaganja imovine Rezervnog fonda u dužničke hartije od vrijednosti kojima se ne trguje na berzi ili drugom uređenom javnom tržištu, pod određenim uslovima.

Značajno redefinisanje ograničenja ulaganja Rezervnog fonda ogleda se i u predloženom povećanju mogućnosti ulaganja neto imovine Fonda u hartije od vrijednosti emitenta čije je sjedište izvan BiH sa dosadašnjih 20% na predloženih 35%.

Predmetne izmjene Zakona iskorišćene su i za neophodno preciziranje nadležnosti Nadzornog odbora Društva za upravljanje, u regulisanju određenih pitanja.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 24.06.2021.

Naslov: Redakcija