Zastava Srbije

VLADA RS: Utvrđeni nacrti zakona o gasu i o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima

01.06.2017.


Vlada Republike Srpske usvojila je 31. maja 2017. godine, na 127. sjednici, održanoj u Banjoj Luci, Informaciju o statističkim pokazateljima stanja oblasti prerađivačke industrije i njihovom kretanju za prva tri mjeseca 2017. godine. Ukupna industrijska proizvodnja (koja obuhvata Vađenje rude i kamena, Prerađivačku industriju i Proizvodnju i snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija) ostvarena u periodu januar-mart 2017. godine u odnosu na isti period 2016. godine veća je za 4,5%, dok je u istom periodu ostvarena proizvodnja ukupne prerađivačke industrije veća za 5,3%.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj zaposlenih radnika u ukupnoj prerađivačkoj industriji u periodu januar-mart 2017. godine veći je za 3,9%, u odnosu na isti period 2016. godine.

Ukupna prerađivačka industrija je u periodu januar-mart 2017. godine ostvarila izvoz veći za 15,4% u odnosu na isti period 2016. godine, dok je u isto vrijeme uvoz prerađivačke industrije rastao po stopi od 9,6%.

Pokrivenost uvoza izvozom ukupne prerađivačke industrije u periodu januar-mart 2017. godine iznosila je 77,52% i veća je za 3,89 procentnih poena u odnosu na isti period 2016. godine.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o gasu. Razlozi za donošenje novog zakona o gasu sadržani su u potrebi potpunijeg i preciznijeg uređenja ove materije, s ciljem poboljšanja i podizanja standarda usluga i konkurentnosti na unutrašnjem tržištu prirodnog gasa. S obzirom na obaveze koje proističu iz Ugovora o osnivanju energetske zajednice, kao i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, materija koju uređuje ovaj zakon usklađena je i sa odgovarajućim direktivama Evropske unije. Ovim zakonom uređuje se način organizovanja, regulacija i funkcionisanje sektora prirodnog gasa, uslovi za uredno, kvalitetno i sigurno snabdijevanje kupaca prirodnim gasom, pristup tržištu, kao i način obavljanja djelatnosti transporta, distribucije, skladištenja i snabdijevanja prirodnim gasom na teritoriji Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt zakona o izmjeni i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima. Razlog za donošenje ovog zakona je prevazilaženje uočenih problema tokom primjene Zakona o komunalnim djelatnostima, koji se odnose na rad pojedinih komunalnih preduzeća, prvenstveno onih koja se bave proizvodnjom i isporukom toplotne energije.

Vlada Republike Srpske usvojila je usmenu informaciju ministra trgovine i turizma o stanju u JP "Robne rezerve Republike Srpske" a.d. Banja Luka.

Zadužuju se svi republički organi uprave da hitno razmotre mogućnost i potrebe za prijem u radni odnos radnika zaposlenih u JP "Robne rezerve Republike Srpske" a.d. Banja Luka.

Zadužuje se Ministarstvo trgovine i turizma da sa drugim republičkim organima uprave koordinira aktivnosti na realizaciji ovog zaključka i informiše Vladu Republike Srpske o njegovoj realizaciji.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o inicijativi Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH za formiranje "Nacionalnog odbora za olakšavanje trgovine".

Vlada Republike Srpske ne prihvata Prijedlog u vezi sa uspostavljanjem nacionalnog odbora za olakšavanje trgovine, koji je Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH dostavilo posredstvom dopisa broj: 04-3-05-2352-6/15 od 19.05.2017. godine iz razloga što isti prethodno nije usaglašen i dogovoren sa nadležnim institucijama Republike Srpske.

Vlada Republike Srpske smatra da se eventualni dogovor o formiranju i nazivu tijela iz ovog zaključka mora postići uz uvažavanje ustavnih nadležnosti svih nivoa vlasti u BiH, te da se unutar BiH mora postići konsenzus u vezi sa djelokrugom rada, institucijama koje će posredstvom svojih predstavnika participirati u tom tijelu, te načinu predsjedavanja istim.

Zadužuje se Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovom zaključku informiše Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Kabinet predsjedavajućeg Savjeta ministara.

Vlada Republike Srpske se upoznala sa Informacijom o Projektu "Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srpskoj" i ocijenila da ostvareni rezultati projekata doprinose poboljšanju postojećih životnih uslova stanovnika i unapređenju kvaliteta javne usluge u oblasti vodosnabdijevanja i kanalisanja otpadnih voda.

Projekat "Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura u Republici Srpskoj" sprovodi se u 26 opština i od strane Evropske investicione banke ocijenjen je kao najbolje upravljan projekat u regionu. U prethodnom periodu u vodovode i kanalizaciju investirano je više od 71 miliona KM, od čega 44 miliona KM kredita Evropske investicione banke i 27 miliona KM granta EU i Švedske razvojne agencije (SIDA).

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o zahtjevima za finansijsku pomoć i Prijedlog plana dodjele sredstava udruženjima od javnog interesa u 2017. godini, te dala saglasnost Ministarstvu uprave i lokalne samouprave na plan dodjele sredstava za rad udruženja od javnog interesa u 2017. godini.


IZVOR: Vebsajt Vlade, 31.05.2017.

Naslov: Redakcija