Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojeni prijedlozi zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH i o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

01.04.2021.


Na 18. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) donesena je Odluka o potvrdi smjene ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Miloša Lučića.

Usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Usvojen je, u prvom čitanju i po skraćenom postupku, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (P.Z.E.I.), čiji je prеdlаgаč Vijeće ministara BiH.

Dom je usvojio Izvještaj o radu Nezavisnog odbora kao nezavisnog tijela policijske strukture BiH za 2020. godinu.

Predstavnički dom PSBiH usvojio je Izvještaj o radu Nezavisne komisije za praćenje uvjeta boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH za 2020. godinu. Usvojena i preporuka u Izvještaju koja glasi: "Ministarstvo pravde BiH, Federalno ministarstvo pravde i Ministarstvo pravde RS-a trebaju raditi na usklađivanju zakona o izvršenju krivičnih sankcija te drugih podzakonskih akata s ciljem stvaranja pretpostavki da svi osuđenici izdržavaju kaznu pod istim uvjetima i s jednakim pravima (korištenje izvanzavodskih pogodnosti, broj slobodnih dana za vjerske praznike, broj dana za godišnji odmor i dr.), na što je Nezavisna komisija ukazivala i u prijašnjim izvještajima".

Primljene su k znanju Informacija Agencije za javne nabavke BiH i Informacija Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Usvojen je Plan prioriteta za parlamente u BiH za ubrzanje procesa evropskih integracija.

Usvojena je poslanička inicijativa Vlatka Glavaša koja glasi: "Povodom velikog uspjeha košarkašica BiH i plasmana na Eurobasket nakon 22 godine, predlažem nadležnom ministarstvu i Vijeću ministara BiH da ovaj uspjeh adekvatno valorizira".

Usvojena je i inicijativa Damira Arnauta "kojom se traži od Vijeća ministara BiH da uspostavi nagradu 'Denis Mrnjavac' u spomen na njega i na sve ostale djevojke i mladiće žrtve nasilja. Nagradu bi svake godine dodjeljivalo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ili Vijeće ministara BiH, ovisno o odluci Vijeća ministara BiH, te u skladu sa procedurom koju ono propiše, jednom učeniku/učenici osnovne i jednom učeniku/učenici srednje škole, a sve osnovne i srednje škole u BiH bi mogle nominirati učenike i učenice koji promoviraju toleranciju, humano i nenasilno ponašanje. Nagrada bi se trebala sastojati od skulpture ili drugog prikladnog predmeta, posebnog priznanja u obliku povelje, kao i prikladnog priznanja za školu nagrađenog učenika/učenice, a sve detalje pobliže propisuje Vijeće ministara BiH".

Usvojena je modificirana poslanička inicijativa Zukana Heleza "kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da do juna 2021. godine u parlamentarnu proceduru uputi prioritetne zakona kojima bi BiH postigla vjerodostojnost za dobivanje kandidatskog statusa".

Usvojen je zaključak poslanika Jasmina Emrića povodom rasprave o Izvještaju o provedenoj reviziji učinka o temi: "Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog onečišćenja mora", čiji je podnosilac Ured za reviziju institucija BiH, koji glasi: "Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da za prvu redovnu sjednicu Predstavničkog doma dostavi informaciju o provođenju tačke 4. Deklaracije ('Službeni glasnik BiH', broj 68/17) kojom je pozvano Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH na poduzimanje svih potrebnih pravnih radnji diplomatskim putem prema Republici Hrvatskoj odnosno Evropskoj uniji u pogledu zaštite suverenih prava BiH na moru, donošenje posebnog zakona o moru BiH i pokretanje pravnih procedura prema međunarodnim pravosudnim instancama, kao i informaciju o svim pokrenutim aktivnostima i događajima u vezi s realizacijom tačaka Deklaracije iz nadležnosti Vijeća ministara BiH".

Usvojen je zaključak poslanika Predraga Kojovića, Aide Baručije, Mirjane Marinković-Lepić i Damira Arnauta povodom rasprave o Izvještaju o radu Odbora za žalbe građana PSBiH za 2020. godinu koji glasi: "Nalaže se Ministarstvu sigurnosti BiH da u roku od 30 dana pripremi informaciju i plan uspostave funkcionalnog sistema video - nadzora na svim graničnim prijelazima".

Usvojen je i zaključak poslanika Mirka Šarovića koji glasi: "Predstavnički dom PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da u roku od sedam dana dostavi Domu detaljnu informaciju o razlozima zbog kojih je BiH izgubila status povlaštene države u izvozu robe u SAD i od 1. januara mora plaćati pune carine, te mjerama koje su poduzeli Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i Vijeće ministara BiH da BiH ostane uključena u mehanizam (GSP) zemalja korisnica koji im omogućava da putem carinskih olakšica potiču unaprjeđenje izvoza i proizvodnju, s tim da moraju zadovoljiti pojedine kriterije kada je riječ o porijeklu".

Dom je usvojio zaključak da se ne glasa o prijedlogu zaključka o osnivanju Interresorne radne grupe za pripremu prijedloga izmjena i dopuna izbornog zakonodavstva BiH, kao i o drugim prijedlozima zaključaka u vezi s ovom tačkom dnevnog reda, nego da se svi prijedlozi zaključaka upute Zajedničkom kolegiju oba doma PSBiH na razmatranje i izjašnjenje.

Predstavnički dom PSBiH imenovao je Larisu Demirović za članicu Ureda za razmatranje žalbi u Sarajevu, stručnjaka u području izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog upravljanja.

Za članove Ureda za razmatranja žalbi u podružnici Banja Luka, Predstavnički dom PSBiH imenovao je Dragana Bilića, Radomira Pašića i Ervina Bibanovića, stručnjake upravnog prava i/ili upravnog postupka.

Mirjanu Antunović, Amara Hadžiomerovića i Iliju Ignjatića, stručnjake upravnog prava i/ili upravnog postupka, Predstavnički dom PSBiH imenovao je za članove Ureda za razmatranje žalbi u podružnici Mostar.

Predstavnički dom PSBiH, za članove Ureda za razmatranje žalbi u podržnici Banja Luka, imenovao je Natašu Golić i Tomislava Ćužića, stručnjake u području izvođenja radova, javnih nabavki, transporta i strateškog upravljanja.

Za članove Ureda za razmatranje žalbi u podružnici Mostar, Predstavnički dom PSBiH imenovao je Samira Šehovića i Josipa Dragića, stručnjake u području izvođenja radova, javnih nabavaki, transporta i strateškog upravljanja.

Predstavnički dom PSBiH imenovao je Aminu Hadžibegić – Bicciato i Darka Radića za predstavnike akademske zajednice u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, a Ivana Ćubelu za predstavnika nevladinog sektora u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije.

Za članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete, Predstavnički dom PSBiH imenovao je Sanjina Kodrića, Suada Kunosića, Lucianu Boban, Zoranu Štaka, Nedeljka Stankovića, Dinu Mujkića i Marka Odaka.

Dom je dao saglasnost za ratificiranje: 

  • Sporazuma o zajmu (Program integriranog razvoja koridora rijeka Save i Drine primjenom višefaznog programskog pristupa) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
  • Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke Koridor 5c "Medakovo – Poprikuše",
  • Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2018-2020 za 2019. godinu, između Evropske unije, koju predstavlja Evropska komisija, Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Direkcija za evropske integracije, i Vlade Crne Gore,
  • Amandmana broj 2 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke 19. maja 2014. u Sarajevu i 5. juna 2014. u Luksemburgu, s naknadnim izmjenama (Ugovor o finansiranju) – Distribucija električne energije u BiH/B (Fi 83.108 – SERAPIS – 2010 – 0562),
  • Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj (IFAD) za Projekat poljoprivrednog razvoja i ruralnih preduzeća (READP).

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 30.03.2021.

Naslov: Redakcija