Zastava Srbije

FISKALNO VIJEĆE BIH: Usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Fiskalnog vijeća za 2021. godinu i Prijedlog odluke o Budžetu Fiskalnog vijeća BiH za 2022. godinu

01.03.2022.


Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija održao je putem videolinka 12. sjednicu Fiskalnog vijeća BiH.

Na Dnevnom redu sjednice Fiskalnog vijeća razmatrani su dokumenti Globalnog okvira fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2022-2024. godina, Izvještaj o izvršenju Budžeta Fiskalnog vijeća za 2021. godinu i Prijedlog odluke o Budžetu Fiskalnog vijeća BiH za 2022. godinu.

Fiskalno vijeće nije postiglo saglasnost u vezi s dokumentom Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2022-2024. godina i isti nije usvojen.

Fiskalno vijeće je usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta Fiskalnog vijeća za 2021. godinu i Prijedlog odluke o Budžetu Fiskalnog vijeća BiH za 2022. godinu.

Na sjednici Fiskalnog vijeća, kojom je predsjedavao predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija, učestvovali su zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda, predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković, premijer Federacije BiH Fadil Novalić, ministri finansija u Vladi Republike Srpske Zora Vidović i Vladi FBiH Jelka Milićević, gradonačelnik Brčko distrikta Esed Kadrić, te guverner Centralne banke BiH Senad Softić.


IZVOR: Vebsajt Vijeća ministara BiH, 22.02.2022.

Naslov: Redakcija