Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 9. marta 2022. godine 27. sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

01.03.2022.


Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Zvizdić sazvao je 27. sjednicu Predstavničkog doma za srijedu, 9. mart 2022. godine, sa početkom u 12 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

U skladu s članom 167. Poslovnika, na početku sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu, poslanicima će biti omogućeno postavljanje poslaničkih pitanja u usmenoj formi. 

 1. Usvajanje Zapisnika 26. sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Komentari na dobivene odgovore na poslanička pitanja;
 3. Zahtjev poslanika Snježane Novaković-Bursać i Jakova Galića za razmatranje Prijedloga zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocida po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-195/22 od 4. 2. 2022;
 4. Zahtjev poslanika: Snježane Novaković-Bursać, Nebojše Radmanovića, Obrena Petrovića, Sanje Vulić, Dragana Bogdanića i Ljubice Miljanović za razmatranje Prijedloga zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-244/22 od 11. 2. 2022;
 5. Zahtjev poslanika: Saše Magazinovića, Nermina Nikšića, Nade Mladine i Zukana Heleza za razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku, u skladu s članom 133. Poslovnika, broj: 01-02-1-298/22 od 24. 2. 2022;
 6. Prijedlog zakona o dopuni Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagač: poslanik Denis Zvizdić, broj: 01-02-1-131/22 od 24. 1. 2022. (prvo čitanje);
 7. Izvještaj o zaštiti ličnih podataka u BiH za 2020. godinu, podnosilac: Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH, broj: 01,02-04-1-1412/21 od 8. 7. 2021;
 8. Specijalni izvještaj o efikasnosti zakonskih rješenja u oblasti profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-1808/21 od 30. 9. 2021;
 9. Specijalni izvještaj o govoru mržnje u Bosni i Hercegovini, podnosilac: Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH, broj: 01,02-37-1-2230/21 od 27. 12. 2021;
 10. Izvještaj o pregledanom stanju finansijskog poslovanja političkih stranaka u 2019. godini, podnosilac: Centralna izborna komisija BiH, broj: 01,02-16-1-2070/21 od 15. 11. 2021;
 11. Izvještaj o stanju radijacijske i nuklearne sigurnosti za 2020, podnosilac: Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, broj: 01,02-50-18-2175/21 od 13. 12. 2021;
 12. Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za 2021. godinu, broj: 05/3-37-4-146/22 od 28. 1. 2022;
 13. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2021. godinu, broj: 01,02-50-15-163/22 od 31. 1. 2022;
 14. Razmatranje inicijative poslanika Damira Arnauta kojom se nalaže Ministarstvu civilnih poslova BiH da u roku od 14 dana od dana usvajanja ove inicijative uspostavi postupak i otpočne proces izdavanja jedinstvenih COVID-19 certifikata s QR kodom, s ciljem njihovog korištenja van Bosne i Hercegovine na jedan od dva sljedeća načina:
  1. izdavanje takvih certifikata od strane samog ministarstva, na osnovu potvrda o vakcinisanju/prebolovanom COVID-u, koje Ministarstvo pribavi od nadležnih entitetskih, kantonalnih i organa Brčko Distrikta, odnosno potvrda navedenih nadležnih organa koje građani sami dostave Ministarstvu,
  2. kreiranje i dostavljanje navedenim nadležnim organima jedinstvenog obrasca za izdavanje takvih certifikata od strane tih organa, broj: 01-50-1-1797/21 od 28. 9. 2021;
 15. Razmatranje inicijative poslanica Mirjane Marinković-Lepić i Aide Baručije kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da u roku od 90 dana okonča proces usklađivanja zakonodavstva iz oblasti zaštite ličnih podataka s novousvojenim propisima Evropske unije, broj: 01-50-1-1973/21 od 27. 10. 2021;
 16. Razmatranje poslaničke inicijative Damira Arnauta kojom se traži od Ministarstva komunikacija i prometa BiH da pokrene postupak izmjene Pravilnika o vozačkoj dozvoli (“Službeni glasnik BiH”, broj 9/19), s ciljem ukidanja člana 24. kojim se regulira obaveza zamjene vozačke dozvole za lica koja promijene prebivalište, broj: 01-50-1-224/22 od 9. 2. 2022.

IZVOR: Vebsajt Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, 25.02.2022.

Naslov: Redakcija