Zastava Srbije

ZAKON O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PODSTICAJIMA U PRIVREDI RS: Privredni subjekt može ostvariti pravo na podsticaj i za zaposlene sa kojima je zasnovao radni odnos i poslije marta 2019. godine

01.02.2021.


Zakonom o izmjeni i dopunama Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 78/2020) uvedena je dodatna mogućnost da privredni subjekt može ostvariti pravo na podsticaj i za zaposlene sa kojima je zasnovao radni odnos i poslije marta 2019. godine.

Uslov za ostvarivanje prava na podsticaj je da su zaposleni bili u radnom odnosu kod privrednog subjekta najmanje jedan puni obračunski period prije obračunskog perioda za koji se ostvaruje podsticaj. U tom slučaju početni iznos plate predstavlja prosječna visina plate u obračunskom periodu koji prethodi periodu, odnosno mjesecu za koji se traži podsticaj.

Primjera radi, ukoliko privredni subjekt podnosi zahtjev za podsticaj za radnike u obračunskom periodu jul-decembar 2020. godine, uslov je da je radnik zaposlen kod poslodavca najkasnije do 31.12.2019. godine, a početni iznos plate predstavlja visina prosječne plate isplaćena u obračunskom periodu januar-jun 2020. godine.

Podsjetimo, pravo na podsticajna sredstva prvobitno su imala privredna društva i preduzetnici, koji su povećali plate zaposlenih u odnosu na početnu platu iz marta 2019. godine.

Ministarstvo privrede i preduzetništva podsjeća privredne subjekte da od 1. januara 2021. godine teče rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plata radnika za treći obračunski period juli-decembar 2020. godine.

Privredni subjekti podnose zahtjev najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka obračunskog perioda za koji se traži podsticaj, a zahtjev se podnosi u elektronskoj formi putem aplikacije e-podsticaj koja je dostupna na sajtu Ministarstva privrede i preduzetništva.

Nakon što aplikacija automatski potvrdi da je zahtjev ispravno popunjen i uspješno elektronski dostavljen, privredni subjekt štampa, potpisuje i ovjerava dio zahtjeva koji se odnosi na opšte podatke, te vrši njegovu dostavu Ministarstvu u pisanoj formi. Zahtjev u pisanoj formi sadrži bar-kod koji se dodjeljuje nakon uspješne elektronske dostave, a smatra se podnesenim kada se Ministarstvu dostavi odštampani dio zahtjeva sa bar kodom.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo privrede i preduzetništva RS, 27.01.2021.

Naslov: Redakcija