Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza za period januar - mart 2022. godine

Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici usvojilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora i imenovao delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekat unapređenja otpornosti i konkurentnosti sektora poljoprivrede.

Više

VLADA RS: Donijeta Odluka o najnižoj plati u Republici Srpskoj za 2022. godinu

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske, a prestaje da važi 31. marta 2022. godine.

Više

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog proračuna FBiH za 2022. godinu

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog proračuna Federacije BiH za 2022. godinu u iznosu od 5.535.108.213 KM i veći je za 53,8 milijuna KM u odnosu na 2021. godinu.

Više

ZAKON O PRAZNICIMA: Neradni dani povodom Nove godine 1, 2. i 3. januar 2022. godine

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona ("Sl. list RBiH", br. 2/1992), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom ("Sl. list RBiH", br. 13/1994), u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao federalni zakon, primjenjuje Zakon o praznicima ("Sl. list SFRJ" br. 6/1973).

Više

ZAKONI O RADU FBIH I RS: Izmjenama radnog zakonodavstva urediti pitanje rada od kuće

Radnik, koji se okliznuo dok je hodao od svoje spavaće sobe do “kancelarije” u dnevnom boravku, pa zadobio teške povrede, ima pravo na odštetu zbog nesreće na poslu, presudio je nedavno savezni sud u Njemačkoj. Da li bi ovakva presuda bila moguća u BiH?

Više