Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Donijeta Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom prekidu izdavanja viza u DKP-ima BiH

Vijeće ministara BiH usvojilo je Program rada za 2020. godinu koji će Generalni sekretarijat Vijeća ministara dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH radi upoznavanja.

Više

VLADA RS: Usvojen Prijedlog strategije razvoja socijalnog stanovanja u Republici Srpskoj

Vlada Republike Srpske usvojila je na 82. sjednici, u Banjaluci, Prijedlog strategije razvoja socijalnog stanovanja u Republici Srpskoj (2020 - 2030. godine).

Više

VLADA FBIH: Donijeta Odluka o izmjenama Odluke o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za FBiH

Vlada Federacije BiH je na 178. hitnoj, telefonski održanoj sjednici, izmijenila Odluku o mjerama neposredne kontrole određenih proizvoda i usluga od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine kojom prestaje važenje odluke o utvrđivanju marži u trgovini (kalkulativne cijene) za naftne derivate.

Više

ZAKON O RADU: Poslodavci i sindikat usaglasili većinu pitanja u vezi sa izmjenama Zakona. Ostala su dva sporna pitanja, odnosno uvećanje godišnjeg odmora po osnovu radnog staža, dok se drugo odnosi na regres

Izmjene Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 1/2016 i 66/2018), o kojem su žustre rasprave vodili poslodavci i sindikat dvije godine, više niko i ne spominje, a trenutno se i ne zna kada će preostala dva neriješena pitanja ponovo naći na dnevnom redu socijalnih partnera.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU FBIH: Prijedog zakona upućen u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku

Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o vanparničnom postupku i uputila ga u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU FBIH: Nacrt zakona upućen na javnu raspravu

Predstavnički dom Parlamenta FBiH nakon rasprave o Nacrtu izmjena i dopuna Zakona o radu FBiH usvojio je zaključak sa 45 glasova "za", 9 glasova protiv i 9 suzdržanih. Nacrt zakona sada ide u javnu raspravu.

Više

NEOPHODAN NOVI ZAKON O OKOLIŠU FBIH

USAID Projekat asistencije energetskog sektora u BiH (EPA) kao i prethodne aktivnosti USAID-a, skupa sa nadležnim organima u Bosni i Hercegovini, već duže vremena provodi analize postupaka izdavanja dozvola za izgradnju energetskih objekata sa ciljem da se ovi postupci pojednostave i tako investitorima olakša investiranje u Bosnu i Hercegovinu, ali i istovremeno ispoštuju najviši standardi zaštite okoliša i održivog razvoja.

Više

SRPSKA PRIPREMA DRUGI PAKET FINANSIJSKE POMOĆI ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU

Ministar finansija Republike Srpske Zora Vidović rekla je da Srpska, uprkos teškoćama koje je izazvala pandemija virusa korona, nema probleme sa likvidnošću i da se redovno izmiruju obaveze iz budžeta, od plata i penzija do boračkih dodataka, invalidnina i obaveza prema dobavljačima.

Više

FISKALNI SUFICIT BIH SMANJEN ZA 65 MILIONA KM

Konsolidovani fiskalni suficit u 2019. godini, na nivou cijele BiH, iznosi 672 miliona KM, odnosno oko 1,9% bruto domaćeg proizvoda (BDP), pokazuju redovni godišnji statistički podaci o vladinim finansijama koje je objavila Centralna banka BiH (CBBiH), a obuhvataju budžete na svim nivoima vlasti, sve vanbudžetske fondove u BiH i direkcije za ceste.

Više