Zastava Srbije
Vesti slike

USKLAĐIVANJE POSLOVANJA SA NOVIM ZAKONOM O SPREČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORISTIČKIH AKTIVNOSTI: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, u Banjaluci, 20. juna 2024. godine

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 20. juna 2024. godine, savjetovanje na temu “Usklađivanje poslovanja sa novim Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti”.

Više
Vesti slike

PRAKTIČNA IMPLEMENTACIJA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU, ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU I PORODIČNOG ZAKONA: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, u Banjaluci, 5. juna 2024. godine

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 5. juna 2024. godine, savjetovanje na temu “Praktična implementacija izmjena i dopuna Zakona o parničnom postupku, Zakona o vanparničnom postupku i Porodičnog zakona”.

Više
Vesti slike

USTAVNI SUD FBIH: Izabrani predsjednik i potpredsjednici Ustavnog suda Federacije BiH

Na svečanoj sjednici Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su predsjednik i potpredsjednici Ustavnog suda Federacije BiH.

Više
Vesti slike

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 3. juna 2024. godine 4. hitna sjednica – Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je 4. hitnu sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ponedjeljak, 3. juni 2024. godine sa početkom u 11 sati.

Više
Vesti slike

VLADA RS: Utvrđeni prijedlozi zakona o lovstvu i o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima

Vlada Republike Srpske utvrdila je, na 71. sjednici u Banjaluci, Prijedlog zakona o lovstvu.

Više
Vesti slike

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O STRANIM ULAGANJIMA RS: Rok za sugestije 14. jun 2024. godine

U skladu sa tačkom 23. Smjernica za konsultacije u izradi propisa i drugih opštih akata

Više
Vesti slike

U PRIPREMI IZMJENE ZAKONA O HRANITELJSTVU FBIH

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić rekao je na konferenciji o hraniteljstvu u Federaciji BiH da je na osnovu inicijativa vladinog i nevladinog sektora

Više