Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog međunarodnog sporazuma između BiH i EU, o učešću u programu Horizon Evropa - Okvirni program za istraživanje i inovacije

Vijeće ministara BiH, na vanrednoj telefonskoj sjednici, utvrdilo je Prijedlog međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropske unije (EU), s druge strane, o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizon Evropa - Okvirni program za istraživanje i inovacije.

Više

VLADE FBIH: Usvojena informacija Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u rudnicima uglja u Federaciji BiH

Vlada Federacije BiH je, na sjednici u Sarajevu, usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju u rudnicima uglja u Federaciji BiH.

Više

PRIJEDLOZI ZAKONA O DOPRINOSIMA I O POREZU NA DOHODAK FBIH: Predloženi zakoni nemaju neutralan efekt i štete određenim kategorijama

Ono što je bitno naglasiti jeste da je zaista riječ o reformskim zakonima koji predstavljaju svojevrsnu nužnost, kaže ekonomski analitičar Admir Čavalić, komentarišući dva kapitalna zakona, o doprinosima i porezu na dohodak, koje predlaže Vlada FBiH.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA: Predloženo da se administrativna taksa u Kantonu Sarajevo smanji za 50 posto

Zastupničkom inicijativom predloženo je da se administrativna taksa koja se naplaćuje u općinama u Kantonu Sarajevo smanji za 50 posto i uplaćuje na račune budžeta jedinica lokalnih samouprava, a ne na račun Budžeta KS.

Više