Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen veći broj zakona

Na 25. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Zakon o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Ovim zakonom predviđeno je, kroz izmjene koeficijenata, povećanje plaća zaposlenim u državnoj službi sa najnižim koeficijentima, uključujući profesionalna vojna lica, policijske službenike i državne službenike i zaposlenike.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST: Predviđeno da od oktobra pa do kraja godine na snazi bude diferencirana stopa PDV-a pri čemu bi PDV na luksuzne proizvode bio 22 posto, a na osnovne životne namirnice pet posto

Nakon što je Zajednička komisija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usaglasila tekst Zakona o porezu na dodatnu vrijednost, ostalo je da isti bude usvojen u oba doma državnog Parlamenta. Iz Uprave za indirektno oporezivanje upozoravaju na mane ovog zakona.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OMBUDSMANU ZA LJUDSKA PRAVA BIH: Omogućava se ombudsmanima da, pored zaštite ljudskih prava, snažnije djeluju i u njihovoj promociji u skladu s Pariškim principima

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine, kojim se jačaju kapaciteti ove institucije.

Više

JAVNI POZIV ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM: Poziv je otvoren do 15. septembra 2022. godine, a pravo apliciranja imaju svi pravni subjekti s područja Federacije Bosne i Hercegovine

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavio je Javni poziv za novo zapošljavanje i samozapošljavanje osoba sa invaliditetom čiji projekti iznose 6.400.000 KM, kao i za programe razvoja i profesionalne rehabilitacije u iznosu od 2.500.000 KM.

Više