Zastava Srbije

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UTVRĐIVANJU I REALIZACIJI POTRAŽIVANJA GRAĐANA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE: Rok za kupovinu stanova za certifikate produžen do 30. juna 2021. godine

Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i realizaciji potraživanja građana u postupku privatizacije.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE: Period za izmirenje glavnog duga produžuje se do 31.12.2020. godine

Federalna vlada je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode kojim se produžuje period za izmirenje glavnog duga do 31.12.2020. godine, s ciljem stvaranja pretpostavki za otpis zateznih kamata, i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O ZAŠTITI I POSTUPANJU S DJECOM I MALOLJETNICIMA U KRIVIČNOM POSTUPKU: Predviđeno je da će troškove izvršenja krivičnih sankcija prema maloljetniku snositi osnivač ustanove u kojoj se izvršava krivična sankcija

Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i uputila ga u Parlament Federacije BiH po skraćenom postupku, jer se ne radi o složenom i obimnom zakonu.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA FBIH: Stvaranje uslova za zapošljavanje i popunu upražnjenih radnih mjesta za koja su predviđeni činovi viši od čina "policajac" i "mlađi inspektor"

Vlada Federacije BiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH čiji je cilj osigurati hitnu i učinkovitu popunu novog i zadržavanje postojećeg stručnog policijskog kadra, za obavljanje poslova i zadataka iz nadležnosti FUP-a koji će biti upućen Parlamentu FBiH za razmatranje po hitnom postupku.

Više