Zastava Srbije

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: Izabrani delegati za Dom naroda državnog parlamenta

Izabrani su članovi Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iz Federacije BiH, pet Bošnjaka i pet Hrvata.

Više

USVOJEN BUDŽET FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU: Iznos Budžeta je 6,7 milijardi KM

Federacija Bosne i Hercegovine dobila je budžet za 2023. godinu u iznosu nešto većem od 6,7 milijardi KM.

Više

KRIVIČNI ZAKON BIH: Agencija za javne nabavke BiH inicira izmjene Krivičnog zakona

Agencija za javne nabavke Bosne i Hercegovine dostavila je Radnoj grupi za pripremu izmjena i dopuna krivičnog zakonodavstva Ministarstva pravde BiH inicijativu za izmjene i dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine ("Sl. glasnik BiH", br. 3/2003, 32/2003 - ispr., 37/2003, 54/2004, 61/2004...

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA: Udruženje poslodavaca Federacije BiH ukazuje da je izmjenama Zakona omogućeno povećanje plata

Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH pozdravilo je usvajanje Prijedloga zakona o izmjeni Zakona o doprinosima u Federaciji BiH na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH.

Više