Zastava Srbije

NARODNA SKUPŠTINA RS: Usvojena tri nacrta zakona

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na 15. redovnoj sjednici Program rada Narodne skupštine za 2021. godinu uz amandmane koji su postali sastavni dio Programa, te tri nacrta zakona.

Više

VLADA RS: Donijeta Uredba o dodjeli sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart 2021. godine

Vlada Republike Srpske donijela je, na 119. sjednici, u Banjaluci, Uredbu o dodjeli sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart 2021. godine, kojom se uređuju korisnici sredstava za pružanje direktne podrške Kompenzacionog fonda Republike Srpske, uslovi za dodjelu sredstava, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za saniranje posljedica pandemije virusa korona za mart 2021. godine.

Više

PRIJEDLOG UREDBE O DODJELI SREDSTAVA ZA SANIRANJE POSLJEDICA PANDEMIJE VIRUSA KORONA ZA MART 2021. GODINE: Predviđena pomoć privrednim subjektima i drugim pravnim licima u RS koji nisu mogli obavljati registrovanu djelatnost u martu 2021. godine duže od pet dana

Upravni odbor Kompenzacionog fonda Republike Srpske upoznao se, na 14. sjednici u Banjaluci, sa Informacijom o sufinansiranju kapitalnih investicija u poljoprivrednoj proizvodnji za 2021. godinu, te je zaključio da su

Više

NACRT PRAVILNIKA O EVIDENCIJI NAUČNOG I POSLOVNOG ISELJENIŠTVA I ISTAKNUTIH POJEDINACA U ISELJENIŠTVU IZ BIH: Vijeće ministara nije podržalo Nacrt pravilnika

Vijeće ministara na sjednici iz 22. aprila nije usvojilo Pravilnik o evidenciji naučnog i poslovnog iseljeništva i istaknutih pojedinaca u iseljeništvu iz Bosne i Hercegovine. Poznat je sadržaj nacrta ovog pravilnika, čiji je predlagač resorno ministarstvo.

Više

INSPEKTORI U RS POJAČAVAJU KONTROLE ZA PRAZNIKE

Iz Inspektorata Republike Srpske poručuju da će i u danima predstojećih praznika biti nastavljene pojačane kontrole na terenu, zbog čega su pozvali sve poslovne subjekte da se pridržavaju preventivnih mjera i ne izlažu riziku od kažnjavanja i zabrane rada.

Više