Zastava Srbije
Vesti slike

RADNI ODNOSI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE SA POSEBNIM OSVRTOM NA POSTUPANJE INSPEKCIJE RADA I DOPUNE ZAKONA O RADU: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, u Sarajevu, 23. maja 2024. godine

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 23. maja 2024. godine, savjetovanje na temu “Radni odnosi u Federaciji Bosne i Hercegovine sa posebnim osvrtom na postupanje inspekcije rada i dopune Zakona o radu”.

Više
Vesti slike

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH: Unapređenje rada izvršnog odjeljenja Općinskog suda u Mostaru

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine zagovara efikasnije postupanje sudova u okviru izvršnog postupka za što su kao preduslov potrebna adekvatna materijalna i finansijska sredstva.

Više
Vesti slike

VLADA FBIH: Usvojen Program ekonomskih reformi FBiH za period 2024-2026. godina

Vlada Federacije BiH razmatrala je na hitnoj sjednici u Sarajevu usmeno podnesenu informaciju Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova (FMUP) i Federalne uprave policije (FUP) o sigurnosnoj situaciji u Federaciji BiH.

Više
Vesti slike

MINISTARSTVO PRAVDE RS: Spremnost za aktivnosti na unapređenju advokatske djelatnosti

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Miloš Bukejlović održao je, u Banjoj Luci, sastanak sa predsjednikom Advokatske komore Republike Srpske Daliborom Mrša i predsjednicom Zbora advokata Banja Luka Vanjom Lakić, na kojem je razgovarano o aktuelnim pitanjima vezanim za advokatsku djelatnost.

Više
Vesti slike

PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE ZVANJA TURISTIČKOG VODIČA ZA PODRUČJE RS: Pravilnik stupa na snagu 3. aprila 2024. godine

Pravilnik o programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje zvanja turističkog vodiča za područje Republike Srpske ("Sl. glasnik RS", br. 27/2024 – dalje: Pravilnik) stupa na snagu 3. aprila 2024. godine.

Više
Vesti slike

PRAVILNIK O DINAMICI FISKALIZACIJE RS: U roku od 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika, prva grupa poreskih obveznika će biti dužna da podnese zahtjev, dok će druga grupa imati obavezu da to uradi u narednom roku od 60 dana, dok će novi obveznici, koji po starom zakonu nisu bili obuhvaćeni, zahtjev podnositi u roku od šest mjeseci od stupanja Pravilnika na snagu

Ministarstvo finansija Republike Srpske i Poreska uprava Republike Srpske organizovali su u Bijeljini, sa Područnom privrednom komorom Bijeljine, edukaciju za privredna društva o primjeni novog Zakona o fiskalizaciji ("Sl. glasnik RS", br. 15/2022).

Više