Zastava Srbije

ANALIZA PRAKSE NAJVIŠIH SUDOVA U BIH U PREDMETIMA ORGANIZIRANOG KRIMINALA I KORUPCIJE: Sudovi u BiH osposobljeni za procesuiranje najtežih oblika organiziranog kriminala i korupcije

“Sudovi u Bosni i Hercegovini imaju kapacitet da se iznesu sa izazovima u postupcima suđenja u predmetima organiziranog kriminala i korupcije”, zaključak je publikacije “Analiza prakse najviših sudova u Bosni i Hercegovini u predmetima organiziranog kriminala i korupcije”, koja je predstavljena 20. marta 2023. godine, u Sarajevu.

Više

DOM NARODA PARLAMENTA FBIH: 30. marta 2023. godine 1. sjednica - Razmatranje Nacrta zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osoba sa invaliditetom,

Zakazana 1. sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za četvrtak, 30. marta 2023. godine u 12 sati.

Više

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH

Na 3. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Ovaj Prijedlog zakona, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH, odnosi se na kažnjavanje novčanom kaznom počinilaca prefarbavanja ili na drugi način prekrivanja jednog ili drugog pisma na saobraćajnim znakovima.

Više

NACRT ZAKONA O POSEBNOM REGISTRU I JAVNOSTI RADA NEPROFITNIH ORGANIZACIJA RS: Neprofitnim organizacijama nije dozvoljeno političko djelovanje niti obavljanje političke aktivnosti

Neprofitna organizacija obavezna je da Ministarstvu pravde dostavi polugodišnji i godišnji finansijski izvještaj sa naznakom uplatioca, visine doznačenih sredstava, vrste i iznosa naknade i prihoda izraženih u novcu ili drugoj vrijednosti kao i izvještaj o utrošku sredstava.

Više

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KRIVIČNOG ZAKONIKA RS: Kazna za klevetu i do 120.000 KM

Ukoliko vlast u Srpskoj do kraja dovede namjeru da kriminalizuje klevetu i uvredu, optužene za ova krivična djela doslovno očekuje golgota jer će, između ostalog, morati pripremiti novac za angažovanje advokata, ali i otpisati mogućnost zaposlenja u brojnim ustanovama koje ne zapošljavaju one protiv kojih se vodi krivični postupak.

Više