Zastava Srbije | Zastava Crne Gore

Arhiva dnevnih vijesti


Pravno-ekonomske vijesti na dan 28.10.2016.

TRAJNI SMJEŠTAJ ZA NOVE PRAVOSUDNE INSTITUCIJE U PRIJEDORU SREDINOM 2017. GODINE . . . dalje

DOM NARODA PSBIH: Usvojeni prijedlozi zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH, o pružanju besplatne pravne pomoći, o izmjeni i dopuni Zakona o Pravobranilaštvu BiH, o izmjenama i dopunama Zakona o upravi BiH, o obilježavanju malog oružja, lakog naoružanja i pripadajuće municije s oznakom "E", o izmjenama i dopunama Zakona o udruženjima i fondacijama BiH . . . dalje

VLADA FBIH: Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o finanansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji BiH, donijeta Odluka o prihvatanju Prijedloga protokola o saradnji u području transplantacijske medicine sa Hrvatskom . . . dalje

ZAKON O HEMIKALIJAMA: Pravna lica koja se bave proizvodnjom i prometom na veliko hemikalija i biocida, moraju pribaviti odobrenje ministra zdravlja i socijalne zaštite RS za obavljanje djelatnosti s hemikalijama . . . dalje

JAVNE RASPRAVE O NACRTIMA ZAKONA O TURIZMU I O UGOSTITELJSTVU