Zastava Srbije
Vesti slike

VIJEĆE MINISTARA BIH: Utvrđen Prijedlog zakona o organizaciji tržišta vina

Vijeće ministara BiH je jednoglasno usvojilo i uputit će odmah Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje po hitnoj proceduri Prijedlog zakona o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini u novom tekstu, s oznakom ‘EI’ kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s pravnom stečevinom EU-a i međunarodnim standardima u toj oblasti.

Više
Vesti slike

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 28. avgusta 2023. godine 6. hitna sjednica – Razmatranje prijedloga zakona

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara sazvao je 6. hitnu sjednicu Predstavničkog doma za ponedjeljak, 28. avgust 2023. godine, sa početkom u 13.00 sati.

Više
Vesti slike

NACRTI ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PORODIČNOG I ZAKONA O VANPARNIČNOM POSTUPKU: Predloženim zakonima postiže se provedba presude u predmetu Hadžimejlić i drugi protiv BiH u dijelu koji se odnosi na nadležnosti Federalnog ministarstva pravde

Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Porodičnog zakona FBiH, kao i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom postupku. Predlagač, Federalno ministarstvo pravde, ističe da su pristupili ciljanim izmjenama oba zakona kako bi se proveli principi na koje je ukazao Evropski sud za ljudska prava u Strazburu u predmetu Hadžimejlić i drugi protiv BiH, ap. br. 3427/13 od 3. novembra 2015. godine, te izvršilo njihovo usaglašavanje.

Više
Vesti slike

NACRT PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STANDARIMA I NORMATIVIMA ZA FINANSIRANJE JAVNIH VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA RS: Rok za sugestije 9. septembar 2023. godine

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo RS je pripremilo Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o standarima i normativima za finansiranje javnih visokoškolskih ustanova, koji će na uvidu javnosti biti 15 dana, do 09.09.2023. godine.

Više