Zastava Srbije
Vesti slike

IZVJEŠTAVANJE O FINANSIJSKOM UPRAVLJANJU I KONTROLI - KAKO SAČINITI KVALITETAN IZVJEŠTAJ GI FUK?: Paragraf Lex organizuje vebinar 7. februara 2024. godine

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 7. februara 2024. godine, vebinar na temu “Izvještavanje o finansijskom upravljanju i kontroli - kako sačiniti kvalitetan izvještaj GI FUK?”.

Više
Vesti slike

PRAKTIČNA IMPLEMENTACIJA PLANIRANJA I OBAVLJANJA POJEDINAČNIH ANGAŽMANA INTERNE REVIZIJE UZ EFIKASNO UNOŠENJE PODATAKA U APLIKACIJU PIFC: Paragraf Lex organizuje savjetovanje, 8. februara 2024. godine, na Ilidži

Kompanija Paragraf Lex organizovaće, 8. februara 2024. godine, savjetovanje na temu “Praktična implementacija planiranja i obavljanja pojedinačnih angažmana interne revizije uz efikasno unošenje podataka u aplikaciju PIFC”.

Više
Vesti slike

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: 29. decembra 2023. godine 10. hitna sjednica – Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara sazvao je 10. hitnu sjednicu Predstavničkog doma za petak, 29. decembar 2023. godine, sa početkom u 10 sati.

Više
Vesti slike

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O RADU: Studentima se omogućava rad na privremenim i povremenim poslovima u trajanju do 180 dana, odnosno šest mjeseci tokom jedne kalendarske godine

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić smatra da će Prijedlog zakona o dopunama Zakona o radu u Federaciji BiH /FBiH/, koje je usvojila Vlada FBiH, a koje omogućavaju rad redovnim, vanrednim i studentima koji studiraju na daljinu, suzbiti rast sivog tržišta.

Više
Vesti slike

NACRTI ZAKONA O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI I O IMUNITETU RS: Nacrti suprotni evropskom putu Bosne i Hercegovine

Nacrt zakona o imunitetu Republike Srpske i Nacrt zakona o referendumu i građanskoj inicijativi usvojeni na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske su suprotni putu Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji, saopšteno je iz Ureda EU u BiH.

Više
Vesti slike

NACRT ZAKONA O DJELATNOSTI PSIHOLOGA U FBIH: Psiholozi, koji do dana stupanja na snagu ovoga zakona obavljaju svoju djelatnost u skladu s propisima o obrtu i srodnim djelatnostima, dužni djelatnost i registraciju, kao i druga pitanja vezana za naziv i djelatnost uskladiti sa odredbama ovoga zakona u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu

Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o djelatnosti psihologa u FBiH. Ovim zakonom uređuju se pravo psihologa na samostalno obavljanje poslova u struci, pripravnički staž, stručni ispit i izdavanje licence, prava i obaveze psihologa i korisnika njihovih usluga, način obavljanja djelatnosti psihologa, komora psihologa, te nadzor nad obavljanjem djelatnosti psihologa kao djelatnosti od interesa za Federaciju.

Više