Zastava Srbije

KRIVIČNI ZAKONIK RS: Za najteža krivična djela i najteže oblike teških krivičnih djela učinjenih umišljajno može se propisati kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od dvadeset i pet do četrdeset i pet godina

Kaznena politika u Republici Srpskoj dosta je neujednačena i sudovi izriču blage kazne, reći će na prvu i građani, a i dobar dio pravnih stručnjaka. U prilog im ide i podatak da...

Više

ZAKON O STEČAJNOM POSTUPKU: Postupci u RS traju i po 14 godina

Pojedini stečajni postupci u Republici Srpskoj traju i po 14 godina, a glavni razlozi, odnosno krivci za to su, prema riječima stručnjaka, sudski sporovi koji koče zaključenje...

Više

BIH DOBILA PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE LJUDSKIH PRAVA

Radna grupa Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih nacija za Univerzalni periodični pregled (UPR) o stanju ljudskih prava je 15. novembra 2019. godine usvojila izvještaj za Bosnu i...

Više