Zastava Srbije

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Neustavne pojedine odredbe Uredbe o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom i Pravilnika o načinu osnivanja i održavanja katastra nepokretnosti Republike Srpske

25. maja 2022. godine, u Banjoj Luci je održana Dvije stotine i osamdeset i treća sjednica Ustavnog suda Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Ustavni sud) na kojoj je odlučivano, u skladu sa Ustavom i zakonom utvrđenim nadležnostima ovoga suda, o saglasnosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom, odnosno o saglasnosti propisa i opštih akata sa zakonima Republike Srpske.

Više

NARODNA SKUPŠTINA RS: 31. maja 2022. godine 22. redovna sjednica – Razmatranje prijedloga i nacrta zakona

Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske je odlučio da 22. redovna sjednica Narodne skupštine počne u utorak, 31. maja 2022. godine, u 10 časova.

Više

VIJEĆE MINISTARA BIH: Usvojen Dokument okvirnog budžeta institucija (DOB) Bosne i Hercegovine za period 2022. - 2024. godine

Vijeće ministara BiH usvojilo je jednoglasno Dokument okvirnog budžeta institucija (DOB) Bosne i Hercegovine za period 2022. - 2024. godine, koji sadrži srednjoročni okvir budžeta institucija BiH i preliminarni nacrt budžeta institucija BiH za 2022. godinu, zajedno sa preliminarnim procjenama rashoda za 2023. i 2024. godinu.

Više

VLADA FBIH: Za unapređenje privrede u FBiH povoljni krediti u iznosu od 9,6 miliona KM

Vlada FBiH je, na sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o raspodjeli sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu finansija sa ekonomskog koda “Tekući transferi drugim nivoima Vlasti i fondovima - KANTONI" u iznosu od 200.000.000 KM na ime dodjele finansijske pomoći budžetima kantona za provođenje strukturalnih reformi i finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata, koji su od značaja za Federaciju BiH u omjeru 50 posto naprema 50 posto.

Više

VLADA RS: Donijeta Odluka o izradi Strategije informacione bezbjednosti Republike Srpske

Vlada Republike Srpske donijela je, na 171. sjednici u Banjaluci, Odluku o izradi Strategije informacione bezbjednosti Republike Srpske za period 2023 – 2025. godine.

Više