Zastava Srbije

POTREBNO DONOŠENJE ZAKONA O ZANATSKO-PREDUZETNIČKOJ DJELATNOSTI U RS

Neophodno je donijeti kvalitetan Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti Republike Srpske, održati što širu raspravu i pozvati sve zainteresovane subjekte da daju konstruktivne prijedloge, ocijenjeno je na sastanku ministra privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojina Mitrovića sa predstavnicima Zanatsko-preduzetničke komore regije Banjaluka.

Više7

U PRIPREMI IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O UGOSTITELJSTVU I O BORAVIŠNOJ TAKSI U RS: Planira se uvođenje sistema elektronske prijave gostiju

Ugostiteljski radnici već duže vrijeme upozoravaju na nedostatke u evidenciji turista i prijave gostiju u Republici Srpskoj, što dovodi do nepreciznih podataka o broju posjetilaca, ali i manjih prihoda od boravišnih taksi. Upravo zato iz Ministarstva trgovine i turizma najavljuju novi zakon o boravišnoj taksi, ali i rigoroznije kontrole.

Više7

PRAVILNIK O UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM OTPADOM U FBIH: Uvedena je obaveza kantona i javnih komunalnih preduzeća da uspostavljaju odvojeno prikupljanje ambalažnog otpada

U skladu sa odredbama Zakona o upravljanju otpadom ("Sl. novine FBiH", br. 33/2003, 72/2009 i 92/2017), Federalno ministarstvo je 10. aprila 2023. godine donijelo novi Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom ("Sl. novine FBiH", br. 27/2023).

Više7

NACRT PRAVILNIKA O SADRŽAJU ELABORATA, POSTUPKU REVIZIJE GEOLOŠKE DOKUMENTACIJE I SADRŽAJU REVIZIONE KLAUZULE RS: Rok za sugestije 3. maj 2023. godine

U skladu sa tačkom 4 Smjernica za postupanje republičkih organa uprave o učešću javnosti i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012), Ministarstvo energetike i rudarstva, u cilju obavljanja javnih konsultacija, poziva zainteresovana lica da dostave komentare i sugestije na Nacrt pravilnika o sadržaju elaborata, postupku revizije geološke dokumentacije i sadržaju revizione klauzule.

Više7

JAVNI NATJEČAJ ZA ODABIR KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2023. GODINU: Prijave za podsticaje za preduzetničke zone i privrednike u FBiH do 12. maja 2023. godine

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta raspisalo je Javni natječaj za odabir korisnika grant sredstava tekućih transfera za 2023. godinu. Na dva programa koji se odnose na izgradnju poduzetničkih zona te izradu dokumentacije za uspostavu poduzetničkih zona mogu se prijaviti samo općine i gradovi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Više7