Zastava Srbije

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BIH: Usvojen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH

Na 4. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, u prvom čitanju, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač poslanik Šerif Špago.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA BIH: Propisano redefiniranje pojma obuke za prijem u službu, omogućavanje trajanja javnog oglasa za prijem vojnika u OS BiH tokom cijele godine, kao i pomjeranje starosne granice vojnika i podoficira u postupku prijema u čin podoficira ili oficira do navršenih 40 godina života u trenutku potpisivanja ugovora

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (OS BiH), kojim se olakšava prijem u službu, pojednostavljuju procesi upravljanja karijerom profesionalnih vojnih osoba i na taj način pomaže bolja kadrovska popunjenost.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA: Dostupnije informacije o visini naknada računa za plaćanje i olakšice socijalnim kategorijama

Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, te ga uputila Parlamentu FBiH na razmatranje. Donošenjem ovog zakona očekuje se unapređenje pružanja usluga platnog prometa korisnicima na osnovu povećanja transparentnosti i uporedivosti naknada koje su povezane s računom za plaćanje, kao i uspostavljanje pravila za korištenje osnovnog računa za plaćanje.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O BANKAMA: Predviđeno podizanje ograničenja izloženosti banaka prema jednom licu ili grupi povezanih lica za kreditna potraživanja koja nisu osigurana kolateralom sa 5 posto na 15 posto

Na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, Vlada FBiH utvrdila je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o bankama, koji će u Parlamentu FBiH biti upućen na usvajanje po skraćenoj proceduri.

Više