Zastava Srbije

ODRŽANO MEĐUNARODNO SAVJETOVANJE "AKTUELNOSTI GRAĐANSKOG I TRGOVAČKOG ZAKONODAVSTVA I PRAVNE PRAKSE": Kompanija Paragraf predstavila elektronsku pravnu bazu

U organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, održano je 16. međunarodno savjetovanje "Aktuelnosti građanskog i trgovačkog zakonodavstva i pravne prakse", od 22.-23.06.2018. godine.

Više

VLADA RS: Donijete Odluka o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija, Odluka o određivanju iznosa najniže penzije

Vlada Republike Srpske donijela je, na 26. posebnoj sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o vanrednom usklađivanju opšteg boda i penzija.

Više

PRIJEDLOZI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK I O DOPRINOSIMA: Sindikati BiH traže dopune prijedloga, jer će postojeći dovesti do ukidanja toplog obroka, regresa i karte za prevoz

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine (SSSBiH) smatra neophodnim da se što prije uradi tačna projekcija finansijskih efekata primjene predloženih zakona o porezu na dohodak i o doprinosima, "jer se samo tako može steći realna slika o tome šta ustvari radnike očekuje".

Više

RADNA VERZIJA PRAVILNIKA O OBAVJEŠTAVANJU O PROIZVODU KOJI JE OPASAN ZA POTROŠAČE: Rok za sugestije 8 dana

Izrađena je radna verzija Pravilnika o obavještavanju o proizvodu koji je opasan za potrošače. Pravilnik propisuje oblik, sadržaj i način podnošenja obavještenja, koje proizvođač i distributer dostavljaju organima nadležnim za nadzor nad tržištem kada su upoznati ili bi na osnovu raspoloživih informacija i svog profesionalnog iskustva mogli da znaju, da je proizvod koji su isporučili na tržište opasan.

Više

RADNA VERZIJA PRAVILNIKA O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KATEGORIJAMA, ISPITIVANJU I KLASIFIKACIJI OTPADA: Rok za sugestije 15 dana

Izrađena je radna verzija Pravilnika o izmjenama Pravilnika o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada. Prilikom izrade ovog pravilnika ispunjeni su uslovi iz člana 4. Smjernica za postupanje republičkih organa uprave i konsultacijama u izradi zakona ("Sl. glasnik RS", br. 123/2008 i 73/2012).

Više

Radno vrijeme:


Ponedjeljak - petak

7:30 - 15:30


Kontaktirajte nas:


BANJA LUKA

+387 51 962 988
+387 51 962 989
+387 51 962 155


BIJELJINA

+387 64 4600-912
+387 64 4600-915


SARAJEVO

+387 33 873 770
+387 33 873 771
+387 33 873 772