Zastava Srbije

VIJEĆE MINISTARA: Utvrđen Nacrt zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu

Vijeće ministara BiH jednoglasno je utvrdilo Nacrt zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, koji će Ministarstvo finansija i trezora dostaviti Predsjedništvu BiH, nadležnom za njegovo predlaganje.

Više

VLADA FBIH: Usvojena strategija upravljanja javnim financijama

Vlada Federacije BiH je, nastavljajući 259. sjednicu, usvojila informaciju Upravnog odbora Projekta "Energetska efikasnost u BiH " za FBiH i dala saglasnost na dopunjenu Listu objekata za implementaciju mjera energetske efikasnosti za razdoblje od 2020. do 2024. godine za objekte od značaja za FBiH. Ukupna investicija je procijenjena na 3.798.030,05 KM (s PDV-om).

Više

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE RS: Dozvoljen rad prehrambenih radnji u tržnim centrima

Republički štab za vanredne situacije na 75. sjednici, održanoj telefonskim putem, donio je Zaključak o izmjeni Zaključka o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj.

Više

DISCIPLINSKI TUŽILAC VSTS BIH: Strože kazne za nemar i bahatost sudija, tužilaca i stručnih saradnika

Sudije, tužioci i stručni saradnici i lani su dolazili na disciplinske klupe zbog nedoličnog ponašanja i kršenja pravila struke, a nadležne komisije su, prema tvrdnjama, prihvatile sugestije sa strane i počele da izriču strože mjere.

Više