Zastava Srbije

VISOKI SUDSKI I TUŽILAČKI SAVJET BIH: Imenovani nosioci pravosudnih funkcija koji stupaju na dužnost 15. februara 2021. godine

Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) je tokom drugog dana sjednice, koja se održava 20. i 21. januara 2021. godine u Sarajevu, donijelo odluku o imenovanju nosilaca pravosudnih funkcija u Bosni i Hercegovini.

Više

USTAV KANTONA SARAJEVO: Udruženje Eko akcija traži da se voda zaštititi Ustavom

Udruženje Eko akcija treći put je u posljednjih pet godina vlastima Kantona Sarajevo, svim članovima Vlade i svim skupštinskim zastupnicima, uputilo prijedlog izmjena Ustava Kantona Sarajevo ("Sl. novine Kantona Sarajevo", br. 1/1996, 2/1996 - ispr., 3/1996 - ispr., 16/1997 - Amandmani I-XIII, 14/2000 - Amandmani XIV i XV, 4/2001 - Amandmani XVI-XVIII, 28/2004 - Amandmani XIX-XLII, 6/2013 - Amandmani XLIII-XLIX i 31/2017 - Amandmani L-LVII) radi stroge zaštite vode i prava na vodu.

Više

U PRIPREMI DOPUNA ZAKONA O JEDINSTVENOM SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA: Cilj izmjena je prijava doprinosa koje niži nivoi vlasti uplaćuju za osobe iz registra istaknutih samostalnih umjetnika

Vlada FBiH je prihvatila inicijativu poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Miomirke Melank za dopunu Zakona o Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Sl. novine FBiH", br. 42/2009, 109/2012, 86/2015 i 30/2016), s ciljem prijave doprinosa koje niži nivoi vlasti uplaćuju za osobe iz registra istaknutih samostalnih umjetnika, uz napomenu da obrazac za prijavu doprinosa ne može biti propisan Pravilnikom o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Sl. novine FBiH", br. 67/2008, 4/2010, 86/2010, 10/2011, 53/2011, 20/2012, 27/2013, 71/2013, 90/2013, 45/2014, 52/2016, 59/2016, 38/2017, 3/2018, 30/2018 i 21/2020).

Više

JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA POLJOPRIVREDNICIMA IZ FONDOVA EU: Poziv je otvoren do 15. februara 2021. godine, a poljoprivrednici mogu dobiti između 30 000 i 200 000 KM

Do 15. februara poljoprivrednici u Bosni i Hercegovini mogu se prijaviti na javni poziv vrijedan 3,5 miliona maraka za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova EU. U zavisnosti od ideje, poljoprivrednici mogu dobiti između 30 000 i 200 000 KM.

Više

USKORO REGISTRI PODSTICAJA MALOJ PRIVREDI I POLJOPRIVREDI U KANTONU SARAJEVO

Na sastanku predstavnika Ministarstva privrede Kantona Sarajevo, koje je predvodio ministar Adnan Delić, i predstavnika Ureda za borbu protiv korupcije i kontrolu kvaliteta KS i njihovog šefa Erduan Kafedžić najavljeno je da će uskoro biti uspostavljeni registri podsticaja u Kantonu Sarajevo.

Više