Zastava Srbije

KRIZNI ŠTAB FBIH: Opće mjere zaštite od koronavirusa su produžene za 14 dana

Odlukom Kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine opće mjere zaštite od koronavirusa su produžene za još 14 dana.

Više

DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE: Usvojen Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom BiH i i Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH

Na 13. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Više

SUD BIH: Upravni sporovi zbog carina, azila i javnih nabavki

Sud BiH od 1. januara prošle do 30. septembra ove godine zaprimio je 2.747 predmeta, a riješeno ih je 2.162 u upravnom sporu.

Više

PRIJEDLOG ZAKONA O FAKTORINGU: Predmet faktoringa može biti otkup svakog postojećeg nedospjelog ili budućeg, cijelog ili djelimičnog, kratkoročnog potraživanja koje je nastalo po osnovu ugovora o prodaji robe ili pružanju usluge, zaključenog između poslovnih subjekata

Vlada Republike Srpske utvrdila je Prijedlog Zakona o faktoringu kojim se uređuju pojam, predmet i vrste faktoringa, ugovor o faktoringu, prava, obaveze i odgovornosti učesnika faktoringa, uslovi za osnivanje, poslovanje i prestanak rada društva za faktoring, te nadzor nad obavljanjem faktoringa.

Više